Kalite Yönetim Birimi

*Bu yazı tahmini 2 dakika 37 saniye okuma süresine sahiptir.

 1. Yönetim olarak hedefimiz, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek üzere gerekli faaliyetleri planlamak ve hayata geçirmektir.
 2. Hizmet sürecinde temel prensibimiz, hasta odaklı yapılanmayı esas alarak, hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.
 3. Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek hizmet sürecine dahil etmek, böylece sağlık hizmetinin kalitesini sürekli arttırmaktır.
 4. Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın beklenti ve taleplerini en üst düzeyde karşılamaya çalışarak, onlara güven duydukları bir ortam sağlamaktır.
 5. Çalışanlarımızı eğitimlerle sürekli destekleyerek, gelişimlerine katkıda bulunmak ve iyileştirme süreçlerinde etkin olarak yer almalarını sağlamaktır

Hastanemizce Yürütülen Kalite Yönetim Birimi Sağlıkta Kalite Standartları Çalışmalarımız;

 1. Eğitim faaliyetlerimiz
 2. Her dönem yapılması gereken tatbikatlar (Mavi Kod, Pembe Kod, Beyaz Kod, Bina Tahliye, Yangın Tatbikatı vs.)
 3. 3 aylık periyodlarla Bina Turu yapılması ve sonuçlarının takip edilmesi3 aylık periyodlarla Bina Turu yapılması ve sonuçlarının takip edilmesi
 4. İş Güvenliği kapsamındaki çalışmalar ve eğitimler
 5. Teknik Servis tarafından gerekli Bakım ve Kontrollerin düzenli aralıklarla yapılması
 6. Güvenlik Raporlama Sistemi
 7. Sağlıklı Çalışma Yaşamı hedeflerinin yürütülmesi (Sağlık Taramaları, Çalışan Memnuniyet Anketleri, Hasta ve Hasta Yakını Memnuniyet Anketleri vs.
 8. Enfeksiyon Kontrol Çalışmaları
 9. Yılda en az 1 kez olmak üzere Öz Değerlendirme yapılması
 10. Hastane Acil Durum Eylem Planı (HAP)
 11. Güvenli İlaç Uygulamalarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
 12. Belirli periyodlar ile Komitelerin toplanmasının sağlanması
 13. Göstergelerin izlenmesi, raporlanması ve bildiriminin yapılması
 14. Dokümanların her yıl gözden geçirilerek gerekli revizyonların yapılması
 15. Yürütülen çalışmalar kapsamında gerekli Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin planlaması

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.