Odyoloji ve İşitme Tarama

Odyoloji, tıpta “işitmeyi inceleyen bilim dalı” anlamına geliyor. Bu alanda hizmet veren uzmanlar işitmeyle ilgili sorunları inceliyorlar.

İnsanda kulağın işitme fonksiyonlarının incelenmesi amacıyla yazılan tetkikler Odyometri başlığı altında toplanıyor. Odyometri, kişinin işitsel uyaranlara göstereceği tepkinin izlenmesi yoluyla işitme yeteneğinin ölçülmesi için uygulanan bir ‘‘psikofizik girişim’’ olarak tanımlanıyor. 

 

Bu tanım kapsamındaki işlemler Odyometri Laboratuvarı’nda odyometristler, takibi ise Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı doktorlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

İşitme kaybı, doğumda karşılaşılabilecek yaygın hastalıklardan biridir. Özellikle bebeklerde gözlem yoluyla anlaşılması güç olan işitme azlığı erken dönemde tespit edilmediğinde konuşma ve dil gelişimi ile birlikte zihinsel gelişimi de olumsuz yönde etkilemektedir.

İşitmeyle ilgili sorunların çözümü için Odyometri tetkiki gerekiyor. Sessiz bir kabinde Odyometri cihazı ve timpanografi cihazı ile kişinin işitme kayıpları tespit ediliyor. İşitme kaybının tipi ve derecesi uzmanlar tarafından değerlendirilerek tanı ve tedavi için gerekli veriler sağlanıyor. 

 

İşitme kayıplarının giderilmesi, işitme cihazı kullanmayı gerektirebiliyor. Yapılan incelemelere bağlı olarak dış kulak yolu kalıpları hazırlanıyor ve işitme cihazının tipi belirleniyor. Yine bu çalışmalar kapsamında işitme cihazlarının ayarı ve onarımları yapılıyor.

EN AR RU FR