Misyon-Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYONUMUZ:
Çağdaş, kurumsal bir iş anlayışını benimsemiş, güncel bilgilerle donatılmış uzman ve nitelikli kadrolarımızla, hasta haklarına saygılı ve geleneksel değerlere bağlı kalarak toplumun tüm kesimlerine kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ:
İnsana ve topluma karşı sorumluluğumuzu, kaliteli hizmet anlayışımız ve teknolojik yeniliklerle birleştirerek, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sağlıkta güven ve huzurun ilk adresi olmak
HEDEFLER:

 1. Yönetim olarak hedefimiz, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek üzere gerekli faaliyetleri planlamak ve hayata geçirmektir. Bu, sürekli olarak hasta odaklı, etik kurallara uygun ve güvenilir bir sağlık hizmeti sunmayı içerir.
 2. Hizmet sürecinde temel prensibimiz, hasta odaklı yapılanmayı esas alarak, hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır. Hasta haklarına saygı, empati ve etik kurallara bağlılık prensiplerini de göz önünde bulunduruyoruz.
 3. Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek hizmet sürecine dâhil etmek, böylece sağlık hizmetinin kalitesini sürekli arttırmaktır.
 4. Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın beklenti ve taleplerini en üst düzeyde karşılamaya çalışarak, onlara güven duydukları bir ortam sağlamak üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz.
 5. Çalışanlarımızı eğitimlerle sürekli destekleyerek, gelişimlerine katkıda bulunmak ve iyileştirme süreçlerinde etkin olarak yer almalarını sağlıyoruz. Bu, çalışan odaklı ve takım ruhunu önemseyen bir yaklaşım içermektedir.


Değerlerimiz
- Hasta Odaklı

 1. Hasta Haklarına Saygılı: Her hasta bireyin haklarına saygı göstererek, etik kurallara ve yasal düzenlemelere tam uyum içinde hizmet sunarız.
 2. Hasta Memnuniyetini Ön Planda Tutmak: Hasta memnuniyeti, hizmet kalitesinin belirleyici bir unsuru olarak değerlendirilir. Hasta beklentilerini aşmak için çaba sarf ederiz.
 3. Tıbbi Etik Kurallara Bağlılık: Tüm sağlık hizmetlerimizde, tıbbi etik kurallarına sıkı bir şekilde bağlı kalarak hastalarımızın güvenini kazanmayı ve korumayı amaçlarız.

- Çalışan Odaklı

 1. Çalışan Güvenliği ve Memnuniyetini Ön Planda Tutmak: Çalışanlarımızın güvenliği ve memnuniyeti, iş yapma kültürümüzün temelini oluşturur. Onların refahı ve gelişimi için çeşitli destek sistemleri kurarız.
 2. Takım Çalışması ve Ekip Ruhuna Önem Vermek: İşbirliği ve iletişim, başarı için temel unsurlardır. Takım çalışması ile sorunlara çözüm bulmayı ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederiz.

- Kalite Odaklı

 1. Sürekli Gelişmeyi Hedef Almak: Kaliteyi sürekli olarak iyileştirmeyi ve yeniliklere açık olmayı benimseriz.

- Güvenilir: Hasta ve çalışanlarımıza karşı güvenilir bir ortam sunarız. Verdiğimiz sözleri tutar, şeffaf bir iletişim anlayışına sahibiz.
- Empati: Hasta ve çalışanlarımızın duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına duyarlılık gösteririz. Empati, insan odaklı bir hizmetin temelidir. 
- Ulaşılabilirlik: Hastalarımızın ve paydaşlarımızın bizimle kolayca iletişim kurmalarını sağlamak için açık, erişilebilir ve etkili iletişim kanalları kurarız.

EN AR RU FR