Psikiyatri

Psikiyatri bölümünde ruhsal sorunu olanların bu sorunlarının nedenlerine ve çözümlerine yönelik çalışmalar yapılırken erişkin yaş grubundaki hastalara psikiyatrik tedaviler uygulanmaktadır. 

Ruhsal bozukluklar yüz yüze görüşmeler ve gerekli testlerle saptanmaktadır. Elde edilen veriler değerlendirilerek gerekli tedavi programı belirlenir. 

Bu program çerçevesinde ilaç desteği de sağlanarak görüşme seansları ve terapi düzenleniyor.

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, hastalıkların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır. Doğrudan bedene uygulananlar (ilaçlar vb.) olduğu gibi, insanın duygusal, düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan yöntemler de meslek alanında yer alır  

Psikiyatri ünitesinde; 

  • Anksiyete, Depresyon, Panik atak
  • Obsesif Kompulsif Bozukluklar 
  • Fobiler 
  • Psikotik Bozukluklar (Şizofreni, Hipolan Bozukluklar, Paranoid Bozukluklar)
  • Cinsel İşlev Bozuklukları
  • Yeme-Uyku Bozuklukları
  • Uyum Bozuklukları 
  • Kişilik Bozuklukları 
  • Öğrenme Bozuklukları
  • Psikosomatik Bozukluklarla ilgili tanı ve tedaviler uygulanmaktadır. 
EN AR RU FR