Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anestezi hem geleneksel tıpta hem modern tıpta ayrıcalıklı bir yere sahip bulunuyor. Birçok hastalığın tedavisinde ve her türlü cerrahi müdahalede anestezi kullanılıyor. Hayati fonksiyonlarda değişme olmaksızın; bilinç kaybı ile beraber duyuların ve bazı reflekslerin geçici olarak kaybolması olarak tanımlanıyor. 


Türkiye Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi, her tür ameliyatın yapılabildiği hastanemizde, anestezi sırasında hasta güvenliğini sağlayan ileri teknolojiye sahip ameliyat salonları ve standartlara uygun teknik ekipmanla hizmet veriyor.


Türkiye Hastanesi’nde; sedasyon anestezi, genel anestezi, bölgesel anestezi ve monitörize anestezik bakım dahil, tüm modern anestezi yöntemleri uygulanıyor. 


Anestezi uzmanları ameliyat öncesi değerlendirmeleriyle, hastanın ameliyat öncesi ilaç terapisinin belirlenmesinde, operasyon sırasındaki anestezi uygulamalarında ve ameliyat sonrası ağrı tedavilerinde aktif rol oynuyorlar. 


Genel anestezi uygulamalarında modern anestezinin kullandığı ilaçlar sayesinde, hastaların bir bölümü operasyon gününde hatta operasyondan 1-2 saat sonra taburcu edilebiliyor. 


Türkiye Hastanesi’nde; kombine spinal –epidural anestezi, axiller ve blok gibi bölgesel anestezi yöntemlerinin tümü uygulanabiliyor. 

Anestezi Türleri 

Genel olarak 3 tip anestezi uygulanıyor. 

  • Genel anestezi
  • Bölgesel ve lokal anestezi 
  • Spinal anestezi
EN AR RU FR