Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri

Kurumumuzda hemşirelerin eğitim ve gelişimlerini sağlamak üzere çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerle konularının uzmanları tarafından en güncel bilgiler sunulmakta, hemşirelerin eğitimci olarak görev almaları sağlanarak motivasyonlarının artırılması ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kurum içerisinde düzenlenen eğitimlerin dışında tüm hemşirelerimizin kurumumuzun desteği ile görev yaptıkları alanlar ve kariyer planları doğrultusunda sertifika programları ve bilimsel toplantılara katılımları da sağlanmaktadır. Ayrıca hemşirelerimiz çeşitli bilimsel toplantılarda sundukları araştırma çalışmaları ile kurumumuzu temsil etmektedirler.

Eğitim faaliyetlerinin planlamasında, hemşirelik hizmetleri performans kriterleri, alanlara yönelik yetkinlikler, uluslararası kalite ve akreditasyon standartları, çalışan talepleri temel alınmaktadır.

Kurumumuz hemşirelerine yönelik eğitimlerimizin yanı sıra, Hemşirelik Hizmetleri olarak topluma ve meslektaşlarımıza karşı sorumluluklarımız dahilinde farklı kurumlara ve halka açık eğitimlerimiz de devam etmektedir.

ORYANTASYON 
1. Hemşirelik Hizmetleri Genel Oryantasyon Eğitim Programı:
Personel Servisi tarafından verilen kurum oryantasyon eğitimini tamamlamış hemşirelerin görev yapacakları servislere başlamadan önce aldıkları ve Türkiye Hastanesi Hemşireliği’ne uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı eğitim konularından oluşmaktadır.

 • Hemşirelik Hizmetleri Yapısı
 • Görev Tanımları, Disiplin Kuralları
 • Genel Kurallar ve Kıyafet Yönergesi
 • Hemşirelik Hizmetleri Performans Kriterleri
 • Hemşirelik Hizmetleri Prosedür ve Talimatları
 • Hemşirelik Kayıtları ve Form Eğitimi
 • Hemşirelik Hizmetleri Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları
 • Kan Şekeri Takibi ve İnsülin Eğitimi
 • Ağrı Yönetimi
 • Hemşirelik HİS Uygulamaları
 • Solunum Tedavi Uygulamaları
 • Medikal Cihaz Eğitimi
 • Adli Vaka Yönetimi
 • CPR

2. Hemşirelik Hizmetleri Servis İçi Oryantasyon Eğitim Programı
Genel Oryantasyon Eğitiminden geçmiş hemşirelerin görev yapacakları birimlerdeki hemşirelik uygulamalarına uyum sağlamalarını kolaylaştırmaya yönelik hazırlanmış ve birimde verilen eğitim konularını içerir. Eğitim planları birimde yürütülen hizmetlere ve görevin gerekliliklerine göre oluşturulur. Oryantasyon dönemi süresince hemşireler, kazanmaları hedeflenen yetkinlikler yönünden değerlendirilir ve hasta bakım uygulamalarında bu doğrultuda yetkilendirilir.

STAJYER HEMŞİRELİK
Hastanemizde stajyerlik;
Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri çeşitli hemşirelik ve sağlık okulu öğrencilerine staj olanağı sağlayarak hemşirelik mesleğinin gelişimine destek vermektedir. Hastanemizde stajını tamamlamış öğrenciler mezun olduktan sonra kadrolarımızda görev alabilmekte ve kurumumuzun birer çalışanı olmaktadırlar.

Hastanemizde staj yapmak isteyen öğrencilerin Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'ne aşağıdaki belgeler ile başvurması gerekmektedir.

 • Öğrencinin okulundan getireceği resmi staj yazısı
 • Öğrenci belgesi
 • Eğitimi süresince aldığı derslerin listesi (Transkript)
 • Öğrencinin staj yapmak istediğine dair başvuru dilekçesi (Gönüllü stajlar için gereklidir)
EN AR RU FR