Görme kusurlarına etkili çözüm Smile Lazer

SMILE Lazer Nedir?
Göz lazer cerrahisindeki son gelişmelerden biri de SMILE lazer tekniğidir. SMILE lazer cerrahisi, patentli bir teknoloji olan VisuMax femtosaniye lazer kullanılarak gerçekleştirilir ve FDA tarafından onaylıdır.

SMILE lazer tekniği, femtosaniye lazer ile yapılan LASIK ve FLEX işlemlerinden farklı olarak flep oluşturmadan miyopi tedavisinde kullanılan yeni bir cerrahi işlemdir.

Excimer lazer cerrahisindeki ablasyon denilen korneanın traşlanması bölümüne SMILE lazer tekniğinde gerek kalmamakta ve direkt femtosaniye lazerle oluşturulan lentikül denen parçacık kornea içinden alınarak tedavi tamamlanmaktadır.

SMILE lazer tekniğinde kornea yüzeyinde ve dış katlarında kesi olmadığı için kornea yapısı korunmaktadır. Bu özellik, SMILE lazer tekniğinin oldukça güvenilir ve emniyetli olmasını sağlamaktadır.

Bıçaksız lazer tedavilerinde bir devrim niteliği taşıyan ve özellikle yüksek miyoplarda oldukça iyi sonuçlar veren SMILE lazer tekniğinde, bütün cerrahi basamaklar tek lazerle ve bıçaksız olarak uygulanmaktadır. Femto LASIK yöntemine göre çok daha küçük kesi ile disk çıkarılması (lentikül) şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede işlem sonrasında hastalarda daha az batma, yanma ve daha hızlı iyileşme, yüksek kırma kusuruna sahip hastalarda daha güvenli tedavi gibi avantajları da bulunmaktadır.

SMILE Lazer Kimlere Uygulanabilir?

· 18 yaş ve üzeri kişiler,

· Son bir yıl içinde kırma kusurunda artış olmayan kişiler,

· Miyopi değerleri -1.00 ila -8.00 dereceler arasında olan kişiler, 

· Astigmatizma değerleri -5.00 derecenin altında olan kişiler,

· Genel göz ve kornea sağlık durumu uygun olan kişiler Smile lazer tekniği için uygun adaylar olarak değerlendirilmektedir.

SMILE Lazer Kimlere Uygulanamaz?

· 18 yaş altında olan kişiler,

· Son bir yıl içinde gözlük numarasında değişiklik olan kişiler,

· Hipermetropisi olan kişiler (SMILE ile hipermetropi tedavisi çalışmaları devam etmekte),

· Bağ doku hastalığı olan kişiler (romatizmal hastalık ve bağışıklık sistem hastalığı olanlar),

· Hamilelik veya emzirme döneminde olan kişilerde Smile lazer tekniği uygulanmamaktadır

SMILE Lazer Nasıl Uygulanır?

Ameliyat öncesi detaylı bir göz muayenesi ve tetkikleri sonucu öncelikli olarak kişinin göz yapısının SMILE cerrahisine uygun olup olmadığı değerlendirilir. Kişinin gözlerini oynatmasını engelleyen bir vakum halkası yerleştirilmesi sonrası ortalama 22 saniye süren lazer uygulanır ve kornea içinde oluşturulan lentikülün 2-4mm olan bir kesiden dışarı çıkarılması ile birlikte işlem sonlandırılır.

SMILE Lazerin Avantajları Nelerdir?

-Korneal flep oluşturmak için büyük bir kesi oluşturulmadığı için kapak (flep) dokusuna ait komplikasyonlar beklenmez

-Kapakçık açılmadığı için, kapakçığın kayma veya yer değiştirme riski bulunmaz 

-Kornea özelliğinde üstün koruma sağlar 

-Daha az bir kornea kesisi oluşturulduğundan, kesilen sinir sayısı daha az olur ve his kaybına bağlı ortaya çıkan göz kuruluğu minimal seviyelere iner

- Flep dokusunun kaybının engellenmesiyle daha yüksek göz derecelerine sahip olan hastalara da artık SMILE uygulanabilmektedir.

EN AR RU FR