Bilgisayarlı Tomografi

32 kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT) sistemimiz BT anjiyografi islemlerini en üst düzey görüntü kalitesinde minimum dozla gerçeklestirebilmektedir. Uygulanabilecek BT anjiyografi islemleri; karotis anjiyo, periferik anjiyo, alt ekstremite ve beyin-boyun anjiyodur.Sistemle birlikte nöro çalısmalarında kemik ayırma isleminin de ötesinde bir kontrastlı bir kontrastsız çekim yapılıp
birbirinden çıkarılması sonucu Nöro DSA (Digital Subtracted Angiography) islemi yapılabilmektedir. Bu sayede
kemiklerden bagımsız vaziyette nöro-vasküler yapılar görüntülenebilmektedir. Nörovasküler hastalıkların tanısının
koyulması ve girisimsel islemlerin planlanması açısından Nöro DSA uygulaması fark yaratmaktadır.

Sistemin sundugu bir diger klinik getiri ise Dental uygulamasıdır. İmplant planlanması için üst ve alt çene üzerinden
panoramik görüntüleri biçimlendirir. Bu sayede ameliyat öncesi ölçüm ve planlamaya olanak saglar.

Sistem, tam otomatik akciğer nodül dedeksiyonuna elverişlidir. Pulmoner nodüllerin saptanmasında, bünyesinde
barındırdıgı Lung CAD (Computer Aided Detection) ile üst düzey bir etki yaratmaktadır.

Özellikle ortopedi çekimlerinde fark yaratan metal artefaktları (kalça, diş implantları, pacemakerlar..)
kaldırmaya yönelik yazılım iMAR, her anatomik bölgeye ve metale yönelik farklı bir yöntem izlemektedir. Bu sayede
konulan tanının dogrulugu artmaktadır.

Paranazal sinüs çekimleri, akciger grafileri, ekstremite çekimleri ve endoskopik islemler sisteme entegre Kalay Filtre
teknolojisi sayesinde çok düşük dozlarda gerçekleştirilebilmektedir.

Kemik Dansitometre
Kemik dansitometre hastanemizde klasik kemik dansitometre çekimine göre daha hassas tamamen kemik strüktürüne (yapısına) yönelik teknolojik BT Kantitatif QCT yöntemiyle kemik dansitometre çekilmekte olup klasik dansitometre cihazına göre daha duyarlıdır ve hasta tarafından daha az radyasyon alınmaktadır.

Kemik dansitometre, kemiklerin yoğunluğunu ölçen bir alettir. Kemik yoğunluğundaki kayıp kemik erimesi (osteoporoz) olarak adlandırılmaktadır. BT Kantitatif QCT taraması da tamamen eski teknikteki taramanın dışında özellikle kemige spesifik bir tarama olup osteoporoz tespitine hastanemizde uygulanan ileri teknik bir kemik tarama yöntemi olarak hizmet vermektedir.

Hiçbir ön hazırlık gerektirmeden, 10 dakika süren ve günün her saatinde uygulanabilen, sonucu hemen alınabilen bir ölçüm tekniğidir.

 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ TETKİKLERİ

BT, ALT BATIN (ABDOMEN)

BT, ÜST BATIN (ABDOMEN)

BT, TÜM BATIN  (ABDOMEN)

BT, BEYİN

BT, BOYUN

BT, MAKSİLLOFASİAL TOMOGRAFİ, AKSİYEL

BT, NAZOFARENKS

BT, SELLA

BT, MANDİBULA

BT, BEYİN PERFÜZYON

BT, ORBİTA

BT, PARANAZAL SİNÜS

BT, PELVİS

BT, SAKRO-İLİAK EKLEM (KARŞILAŞTIRMALI)

BT, TEMPORAL KEMİK YRBT (AKSİYEL, KORONEL)

BT, TORAKS

BT, VERTEBRA SERVİKAL (3DİSK)

BT, VERTEBRA TROKAL (3DİSK)

BT, VERTEBRA LOMBER (3DİSK)

BT, 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME

BT, OMUZ

BT, DİRSEK

BT, EL BİLEK

BT, DİZ

BT, KALÇA KEMİĞİ

BT, DÜŞÜK DOZ AKCİĞER

BT, AYAK VE AYAK BİLEĞİ

BT, ANGİOGRAFİ BEYİN

BT, ANGİOGRAFİ SERVİKAL

BT, ANGİOGRAFİ ALT EXTREMİTE

BT, ANGİOGRAFİ ÜST EXTREMİTE

BT, ANGİOGRAFİ ABDOMEN

BT, ANGİOGRAFİ TORAKAL

BT, ÜROGRAFİ

BT, SANAL KOLONOSKOPİ

EXTREMİTE BT (135CM)

Hastanemizde Röntgen ve BT çekimi 7/24 gerçekleştirilmektedir.

EN AR RU FR