EN AR

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları kapsamındaki sağlık sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalar konusunda uzman hekim kadrosu tarafından, modern teknik donanımı kullanılarak yürütülüyor. 


Ünitemizde, bir bölümü alerjik kökenli olan hastalıklarla akut ve kronik bronşit, amfizem, akciğer tüberkülozu, akciğer kanseri, pnömoni ve akciğerin diğer hastalıklarının tanısı ve tedavileri yapılmaktadır. 


Göğüs hastalıkları geniş bir yelpaze oluşturuyor. Bunlar arasında akciğerlerin meslek veya çevreye bağlı etkilenmeleri sonucu oluşan hastalıklar, akciğer enfeksiyonları, KOAH, solunum yetmezliği, akciğer tümörleri, uykuda solunum durması gibi hastalıklar da yer alıyor.


Alerjik kökenli hastalıkların belirlenmesi amacıyla da deri testlerinin yanı sıra akciğer biyopsisi gerçekleştiriliyor. Alerjik astım, alerjik rinit ( saman nezlesi) gibi hastalıklar bu kapsamda ele alınarak tedavileri sağlanıyor. Gerektiği takdirde çocuklara ve genç erişkinlere immünoterapi uygulanıyor.


Göğüs hastalıklarının tanı ve tedavileri poliklinik bazda olduğu gibi yataklı tedavi kapsamında da ele alınıyor. 


En yaygın sağlık sorunları arasında yer alan göğüs hastalıklarının çabuk tanı ve tedavilerinde son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmış bulunuyor. 


Akciğer tümörlerinin tanısı amacıyla fiber optik bronkoskopi, tomografi gibi modern imkanlardan yararlanılıyor. Bunlar sayesinde erken tanı konularak, tedavi büyük ölçüde kolaylaşmış oluyor.

Göğüs Hastalıkları Bölümünde teşhis ve tedavisi yapılan rahatsızlıklar;

  • Allerji - İmmunoterapi
  • Uyku Apnesi Sendromu
  • Sigarayı Bırakma
  • Astım; Koah
  • Solunum Fonksiyon Testleri
  • Akciğer Enfeksiyonları - Tüberküloz
  • İnsterstisyel Akciğer Hastalıkları