Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk kardiyolojisi yeni doğan döneminden erişkin y aşa kadar çocukluk çağının tüm kalp hastalıklarının tanı v e tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır. 

Çocuklarda kalp hastalıkları başlıca doğumsal ve edinsel ( sonradan oluşan kalp hastalığı ) olarak iki ana gruba ayrılabilir, her iki grupta da ritim bozukluğu denilen sorunlarla da karşılaşıyoruz. 

Doğumsal kalp hastalıkları morarma, sık nefes alıp verme, sıkıntılı solunum, kalp hızında artma, sık solunum yolu enfeksiyonu, kilo alamama, gelişme yetersizliği, egzersizi tolere edememek, çabuk yorulma, göğüs ağrısı, bayılma gibi değişik bulgularla ortaya çıkabilir ancak doğumsal kalp hastalıklarının büyük kısmında çocuğu ve aileyi rahatsız edecek belirgin bir bulgu yoktur. 

Rutin muayene sırasında çoğunlukla üfürüm duyulması ve bazı diğer bulgularla (Örneğin; kalp grafisinde kalp büyümesi şüphesiyle) çocuk hekimi kalp hastalığından şüphelenerek hastayı çocuk kardiyoloji uzmanına yönlendirebilir. Sonradan oluşan kalp hastalıkları da benzer bulgularla kendini gösterir.