EN AR

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Günümüzde beyin ve sinir cerrahisi, bütün dünyada önemi giderek artan bir tıp dalı olarak kabul ediliyor. Nöroşirurji alanında başarıya ulaşmanın temel unsurlarını bilgi birikimi ve teknoloji oluşturuyor. Bunun yanı sıra, nöroşirurjide, branşlar arası yardımlaşma ve sürekli kendini yenileme de büyük önem taşıyor.


Beyin ve Sinir Cerrahisi Ünitesi, hizmetlerini, dünyadaki gelişmelere paralel olarak yenilediği ileri teknolojik donanımı ve konusunda uzman hekim ve teknik personelle veriyor.


Bu çerçevede Bilgisayarlı Tomografi cihazı, MR, Radyoloji Ünitesi, Acil Servis, Yoğun Bakım Ünitesi ve modern ameliyathaneler, 24 saat hizmete hazır tutuluyor.


Beyin ve Sinir Cerrahisi Ünitemizde aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

  • Beyin ve Omurilik Tümörleri
  • Bel ve Boyun Fıtığı Mikrocerrahi
  • Spinal Enjeksiyonlar (Faset Eklem Enjeksiyonu ve Transforaminal Steroid Enjeksiyon)
  • Omurilik Kanalı Daralması (Spinal Stenoz)
  • Omurga Kayması (Spondilolistezis)
  • Periferik Sinir Sıkışmaları (Karpal tünel sendromu – Ulnar Oluk Sendromu v.b. sinir tuzaklanmaları)
  • Kafa ve Omurilik Travmaları
  • Beyin Kanamaları
  • Sinir Sisteminin Damarsal Hastalıkları (Anevrizma vb. gibi)
  • Sinir Sisteminin Doğuştan Olan Anomalileri