Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk kardiyolojisi yeni doğan döneminden erişkin yaşa kadar çocukluk çağının tüm kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır. 

Çocuklarda kalp hastalıkları başlıca doğumsal ve sonradan oluşan kalp hastalığı  olarak iki ana gruba ayrılabilir, her iki grupta da ritim bozukluğu denilen sorunlarla da karşılaşabiliyoruz.

Doğumsal kalp hastalıkları morarma, sık nefes alıp verme, sıkıntılı solunum, kalp hızında artma, sık solunum yolu enfeksiyonu, kilo alamama, gelişme yetersizliği, egzersizi tolere edememek, çabuk yorulma, göğüs ağrısı, bayılma gibi değişik bulgularla ortaya çıkabilir ancak doğumsal kalp hastalıklarının büyük kısmında çocuğu ve aileyi rahatsız edecek belirgin bir bulgu yoktur. 

Rutin muayene sırasında çoğunlukla üfürüm duyulması ve bazı diğer bulgularla Örneğin; kalp grafisinde kalp büyümesi şüphesiyle çocuk hekimi kalp hastalığından şüphelenerek hastayı çocuk kardiyoloji uzmanına yönlendirebilir. Sonradan oluşan kalp hastalıkları da benzer bulgularla kendini gösterir.

EN AR RU FR