Psikoloji

Türkiye Hastanesi; Psikoloji bölümleri; bireysel psikoterapi, aile terapisi, evlilik ve çift terapisi, ergen ve çocuk psikoterapisi hizmeti sunmaktadır.

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü bu dönemde çocuk ve ergenlerde görülen problemlere ilişkin sağlık hizmeti vermektedir. Hizmet verdiğimiz konulardan bazıları aşağıda yer almaktadır.

*Çocuklarda Davranış Bozuklukları

*Çocuklarda Beslenme ve Uyku Bozuklukları

*Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

*Öğrenme Güçlüğü ve Okul Başarısızlığı

*Tırnak Yeme / Parmak Emme

*Alt Islatma / Dışkı Kaçırma

*Kardeş Kıskançlığı

*Sınav Kaygısı

*Ergen Danışmanlığı

*Kariyer Danışmanlığı

*Boşanma ve Çocuk

* 0-6 Yaş Gelişimsel Değerlendirme

*Özel Eğitim Danışmanlığı

*Otizm

*Asperger Sendromu

*Fobiler

*Çocuklarda Takıntı

*Kaygı Bozukluğu

*Okula Uyum Süreci- Okul Fobisi

*Kayıp, Travma ve Yas

Ayrıca hastanemizde ölçme ve değerlendirme konusunda da uzman psikologlar tarafından psikometrik ölçümler yapılmaktadır.

Uyguladığımız testler aşağıda yer almaktadır:

Zeka Testleri

 • WISC-R: 6-16 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir.
 • Porteus Labirentleri: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
 • Alexander (Pratik) Zeka Testi: Ergen ve yetişkinlere uygulanan, pratik zekayı ölçen bir testtir.
 • Catell 2 A: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
 • Catell 3 A: Üniversite öğrenimi alan veya almış olan bireylere uygulanan zeka testidir.
 • Good Enough Harris Testi:  Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir. Çocuğun çizdiği resim aynı zamanda analitik açıdan da yorumlanmaktadır.

Kişilik Testleri

 • Rorschach :Çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanabilen, hem kişiliğin analiz edilebildiği, hem de ruhsal hastalıklara tanı koyabilen, bireyin yaşadığı ruhsal sıkıntıların altında yatan dinamiklere ulaşabilen, son derece özel, projektif bir kişilik ve tanı testidir.
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri): 16 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, ayrıntılı ve objektif ölçüm yapabilen bir kişilik envanteridir.
 • CAT (Çocukların Algılama Testi):  Çocuklara (3-10 yaş) uygulanan projektif bir kişilik testidir.
 • Louisa Duss: Çocuklara uygulanan yarı yapılandırılmış hikayelerden oluşan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen özel bir testtir.
 • Draw A Person: Çocuğun çizdiği bir insan resmi üzerinden, onun ruhsal dünyasına inebilen, kişilik analizi yapabilen, çocuk hakkında ayrıntılı bilgi verebilen, terapi sürecine yardımcı olan bir kişilik testidir. 

 Gelişim Testleri

 • Denver: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendirmektedir. 4 farklı alanda çocukların gelişimsel değerlendirmesini yapan bir testtir.
 • AGTE: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendirmektedir. 4 alt alan ve genel olarak çocukların gelişimsel değerlendirmesini yapmaktadır.
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 3-10 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
 • Gessell: 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

 Okul Olgunluğu Testleri

 • Metropolitan: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
 • Frostig: Çocukların dikkat ve görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir.

Organisite ve Nöropsikolojik Testler

 • Bender Gestalt: 5;6- 10;11 arasındaki bireylere uygulanabilen, organiziteye dair bulgu verebilen, organik işlevsellik düzeyinin tespit edilebildiği görsel motor algı testidir.
 • Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası: İlkokul çocuğunda öğrenme güçlüğüne dair detaylı değerlendirme yapılmak üzere kullanılan bir bataryadır.