Patoloji

Türkiye Hastanesi laboratuvar hizmetlerinde işlevi bakımından Patoloji ve Sitoloji Laboratuvarı  farklı bir yer alıyor. Bu alandaki tetkikler, diğer ünitelerin talepleri doğrultusunda 24 saat başarıyla gerçekleştiriliyor.
 
Telefonla bilgi alabilirsiniz : 0212 314 14 14
 
Türkiye Hastanesi’nin tüm branşlardaki başarılı hizmetlerinin temelinde doğru tanı ve doğru tedaviye kısa sürede ulaşmak yatıyor. Bunda hızlı laboratuvar tetkiklerinin etkin rolü bulunuyor.
 
Türkiye Hastanesi Pataloji ve Sitoloji Laboratuvarı, gelişmiş tıp uygulamalarının ihtiyaç duyduğu tetkikleri mükemmel şekilde verebilecek uzman bir ekibe ve teknolojik donanıma sahip bulunuyor.
Bu ekip, doku örneklerinin incelenmesi, ameliyat sırasında konsültasyon, hücre örneklerinin elde edilmesi ve incelenmesi konularında hizmet veriyor.
 
Patolojik aramanın konusu olan doku örnekleri, olağan yöntemlerin yanı sıra, bazı yardımcı teknikler de kullanılarak güncel bilimsel gelişmelere uygun biçimde inceleniyor.
 
Konsültasyon hizmeti
 
Patoloji uygulamaları arasında ameliyat sırasında verilen hizmet önemli ve ayrıcalıklı bir değer taşıyor. Patoloji konsültasyonu (frozen section) olarak tanımlanan bu hizmet için patoloji uzmanı ameliyathanede görev yapıyor.  Bu hizmetle, ameliyatın gidişine karar vermek için, operatörün hemen bilmesi gereken veriler sağlanıyor.
 
Patoloji laboratuvarı, bu tür bir hizmeti vermeye her an hazır bulunuyor.
 
Patoloji ve sitoloji  uzmanları, bilgisayarlı tomografi ya da ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri eşliğinde doku ya da hücre örneği alınma işlemini yapan ekibe eşlik ediyor. Böylelikle, örneklerin tanı için en elverişli şekilde elde edilmesine önemli katkı sağlıyorlar. Ayrıca gözle görülebilen ya da muayene ile hissedilebilen yüzeysel  kitlelerden de iğne ile hücre örneği alarak, uygun olgularda kısa zamanda tanı verebilmeleri mümkün oluyor.
 
Sitolojinin, en başta rahim boynu kanserlerinin erken tanısı için kullanılan "PAP test" olmak üzere, diğer olağan işlemlerinde de, yararı kanıtlanmış teknolojiler yakından izlenerek uygulanıyor.
 
Bilgi ve deneyim desteği
 
Patoloji ve sitoloji tetkiklerinde en gelişmiş teknoloji ürünü cihazlar kullanılıyor. Ancak, tıbbın her dalında olduğu bu alandaki uygulamalarda da teknolojik unsurlar kadar bilgilerin doğru değerlendirilmesi de önem taşıyor. Elde edilen bulguların doğru tanınması, verilerin yorumlanması ve doğru tanıya varılmasında hekimlerin bilgi birikimleri ve deneyimleri de etkili oluyor.
 
Türkiye Hastanesi patoloji ve sitoloji ekibi, başarıları kanıtlanmış, yeterli eğitime, bilgiye, deneyime ve özverili çalışma disiplinine sahip hekimlerden oluşuyor.