Anestezi

Türkiye Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi, diğer ünitelerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda 24 saat hizmet veriyor.
 
Telefonla bilgi alabilirsiniz : 0212 314 14 14
 
Anestezi hem geleneksel tıpta hem modern tıpta ayrıcalıklı bir yere sahip bulunuyor. Birçok hastalığın tedavisinde ve her türlü cerrahi müdahalede anestezi kullanılıyor.
 
Kelime olarak, anestezi; duyuların yokluğu, hissizlik anlamına geliyor.
 
Hayati fonksiyonlarda değişme olmaksızın; bilinç kaybı ile beraber duyuların ve bazı reflekslerin geçici olarak kaybolması olarak tanımlanıyor.
 
Anestezinin tarihçesi
 
Tıpta son derece önemli bir yeri olan anestezinin 5500 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Eldeki eriler anestezinin M.Ö. 3500 yıllarında kullanıldığını gösteriyor.
 
Ancak, modern anestezinin tarihi 1846 yılında, eterin anestezik özelliklerini tanıtan Thomas Gren Mortan ile başlıyor.
 
Bunu daha sonra diğer anestezik ajanların ve morfın gibi  anesteziklerin kullanılması izliyor. Anestezi böylelikle hızlı bir gelişme sağlıyor.
 
Türkiye‘de ise anestezinin ilk uygulayıcısı Sadi Sun olarak biliniyor.
 
Anestezi türleri
 
Genel olarak 3 tip anestezi uygulanıyor.
 
1- Genel anestezi: Damardan veya solunum yoluyla verilen anestezik  maddeler  vasıtasıyla, hastada tam bir uyku hali, şuur kaybı ve çoğunlukla kas gevşemesi sağlanıyor.
 
2- Bölgesel anestezi: Vücudun belli bölgelerine, özel iğne ve ekipman yardımıyla lokal anestezik maddeler verilerek; o bölgedeki sinir iletiminin dolayısıyla ağrı iletiminin geçici olarak durdurulması sağlanıyor. Bu uygulamada, hastanın şuuru açık kalıyor ve duygu kaybı sadece o bölgede oluyor.
 
Lokal anesteziden farklı olarak, daha geniş bölgelerin uyuşması söz konusu oluyor.Örneğin; Spinal anestezi, epidural anestezi, reginal anestezi gibi.
 
Mobil ağrısız doğum, bölgesel anestezinin yaygın olarak uygulandığı bir kullanım alanını oluşturuyor.
 
Doğum sancıları rahatsız verici hale gelince, belden ince bir iğne vasıtasıyla uygun anestezik maddeler veriliyor .Gerektiğinde yine ince kateterler yerleştirilip, ek ilaç yapılarak doğum ağrısının önüne geçilmiş oluyor. Daha sonraki ağrılar, anne adayına karında sertlik ve basınç şeklinde yansıyor. Anne böylece sancı çekmeden, yorgun düşmeden, o anı yaşayarak doğum yapmış oluyor.
 
3- Lokal anestezi: Sadece cerrahi müdahalenin yapılacağı bölgelere lokal anestezik maddelerin verilmesi yoluyla sağlanıyor. Ayrıca, damlalar, spreyler ve kremlerle de lokal anestezi uygulanabiliyor.
 
Uygulama alanları
 
Türkiye Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi, her tür ameliyatın yapılabildiği hastanemizde, anestezi sırasında hasta güvenliğini sağlayan ileri teknolojiye sahip ameliyat salonları ve standartlara uygun teknik ekipmanla hizmet  veriyor.
 
Türkiye Hastanesi’nde; sedasyon anestezi, genel anestezi, bölgesel anestezi ve monitörize anestezik bakım dahil, tüm modern anestezi yöntemleri uygulanıyor.
 
Anestezi uzmanları ameliyat öncesi değerlendirmeleriyle, hastanın ameliyat öncesi ilaç terapisinin belirlenmesinde, operasyon sırasındaki anestezi uygulamalarında  ve ameliyat sonrası ağrı tedavilerinde aktif rol oynuyorlar.
 
Genel anestezi  uygulamalarında modern anestezinin kullandığı ilaçlar sayesinde, hastaların bir bölümü operasyon gününde hatta operasyondan 1-2 saat sonra taburcu edilebiliyor.
 
Türkiye Hastanesi’nde; kombine spinal –epidural anestezi, kontinü spinal ve epidural anestezi, axiller ve blok gibi bölgesel anestezi yöntemlerinin tümü uygulanabiliyor.
 
Özellikle alt batın ve alt ekstremite cerrahisinde, uygun bölgesel anestezi yöntemi kullanılarak, hem konforlu bir ameliyat dönemi, hem de daha etkin bir ameliyat sonrası ağrı kontrolü  sağlanabiliyor. Yüksek riskli ve yaşlı hastalarda uygulanması önerilen kontinü spinal anestezi epidural uygun hastalarda sıklıkla kullanılıyor. Hastaların ameliyat sonrası ağrılarının nasıl giderileceği operasyon sırasında anestezi uzmanınca  planlanıyor ve  gerekli durumlarda epidural veya intravenöz yolla ‘Hasta Kontrollü Analjezi’ cihazları yardımıyla etkin ameliyat sonrası ağrı tedavisi yapılıyor.
 
Hastaların ameliyata hazırlanışı ve sonrası
 
Hangi nedenle olursa olsun, ameliyat olması gereken hastanın, muhakkak anestezi uzmanı tarafından görülüp, muayene edilmesi gerekiyor.
 
Anestezi uzmanı; ameliyat öncesi hastayı ziyaretinde daha önce ameliyat olup olmadığını, sarılık tüberküloz gibi önemli bir hastalık geçirip geçirmediğini, sistemik bir rahatsızlığı olup olmadığını  ve devamlı kullandığı ilaçlar bulunup bulunmadığını öğrenip, kısa özgeçmişini dinliyor.
 
Bu bilgilenmeden sonra kan sayımı, kan testleri, şeker, üre, karaciğer enzimleri, böbrek testleri, elektro kardiyografi, akciğer grafisi gibi test ve tahliller yapılıyor. Gerekirse diğer branşlardaki uzman hekimlerden konsültasyon isteniyor.
 
Son aşamada ise hastaya; uygulanacak anestezi şekli, riskler ve operasyon süresi anlatılıyor,  hastanın soruları yanıtlanarak bilgilenmesi sağlanıyor.
 
Özellikle narkoz korkusu olan  hastalar başta olmak üzere; hastalara pre-medikasyon denilen korkuyu azaltıcı, rahatlatıcı bir takım ilaçlar veriliyor.
 
Çocuklara ise tedirgin etmemek amacıyla meyve suyu içine karıştırılmış rahatlatıcı ilaçlar içiriliyor.
 
Ameliyattan sonra gerek anesteziye, gerekse operasyon cinsine bağlı olarak ameliyat ağrısı, gıcık, bulantı, baş ağrısı gibi bazı sorunlar gözlenebiliyor. Ancak bu sorunlar yerinde müdahaleler sayesinde gideriliyor.
 
Ameliyat öncesi nelere dikkat edilmeli?
 
Anestezi uygulanacak hastanın şu koşulları yerine getirmesi gerekiyor:
 
  • Ameliyata girerken aç olmalı.
  • Ameliyat olmadan 2 hafta önce başlayarak, kan sulandırıcı ilaçlar almamalı.
  • Sigara kullanıyorsa, ara vermeli, sağlığı için sigarayı bırakmalı.
  • Doktoruna kullandığı ilaçları ve geçmişindeki sağlıkla ilgili problemleri bildirmeli.