Laboratuvar

 
Türkiye Hastanesi Laboratuvar Ünitesi, acil, yataklı tedavi ve poliklinik çalışmalarının taleplerini karşılayacak şekilde 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.
 
Telefonla bilgi alabilirsiniz : 0212 314 14 14
 
Birçok hastalığın tedavisinde “erken tanı” yaşamsal önem taşıyor. Bu da günümüzde modern teknoloji ile sağlanıyor. Türkiye Hastanesi Laboratuvar Ünitesi, ileri teknolojik donanımı ile erken ve doğru tanı konulmasında etkin bir role sahip bulunuyor.
 
Laboratuvar Ünitesi’nde her türlü kan, idrar, dışkı, vücut sıvıları ve hormon tahlilleri yapılıyor.
 
Neler yapılıyor?
Türkiye Hastanesi Laboratuvar Ünitesi, tahlil çalışmalarını çeşitli birimlerle yürütüyor.
 
Biyokimya
Kan, idrar ve diğer vücut sıvıları incelenir. Sevk eden hekim veya ünitenin istediği değerlendirmeler kısa sürede yapılarak, raporlanır. Birçok hastalığın tanısında bu verilerden yola çıkılarak doğru sonuca varılır.
 
Mikrobiyoloji
Çeşitli gıda ve sıvı örneklerinin bakteriyolojik incelemesi bu bölümde yapılır. Zehirlenme, salgın gibi vakalar bu incelemelerle kısa zamanda doğru olarak değerlendirilebilir. Çeşitli kültür ve duyarlılık testleri gerçekleştirilir.
 
Hematoloji
Gebelik testi ve kan grubu belirlenmesi, tam kan sayımı ve tam idrar tahlili, dışkı incelemesi kısa sürede yapılır. Sonuçları hasta sağlığı açısından önem taşıyan inceleme raporları, materyali sevk eden üniteye bir saat içinde iletilir.
 
Hormon
Vücudumuzdaki çeşitli hormonlar incelenerek değerlendirilir. Hormonal dengenin bireyin sağlığı üzerindeki etkileri dikkate alınarak doğru tanı ve doğru tedaviye ulaşılır.
 
Laboratuvar ve sağlık
Laboratuvar olgusunun sağlığın ayrılmaz parçası haline gelmesinin yüz yılı aşkın bir geçmişi bulunuyor. Başlangıçta sadece bazı etken maddelerin insan sağlığına etkilerini araştırmak için hayvanlar üzerinde yapılan deneylere ağırlık veriliyordu. Ancak, 19. yüzyıl sonlarından itibaren insan vücudundaki materyaller incelenerek, elde edilen bulgular hastalıkların tanısında kullanılmaya başlandı. Böylelikle laboratuvar, kavram ve işlev olarak hastalıkların belirlenmesinde etkin olarak yer aldı.
 
Tıbbın ayrılmaz bir parçası olarak 20. yüzyıl boyunca hızla gelişen laboratuvar uygulamaları, yüzyılın son çeyreğinden itibaren teknolojinin yoğun desteğini gördü. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak, insan sağlığı ile doğrudan ilgili bu alanda, kısa sürede büyük ilerlemeler sağlandı.
 
Günümüzde artık, yaşamsal önem taşıyan bir çok tahlil ve test, el değmeden otomatik olarak ve çok kısa sürede yapılabiliyor. Bu imkan sayesinde hastalıkların tanıları kısa sürede konularak, erken tedavi başlatılabiliyor.
 
Laboratuvar hizmetleri, tedaviye sağladıkları katkı nedeniyle sağlığın önemli bir parçası sayılıyor.
 
Laboratuvarımız ve teknoloji
Dünyadaki bu gelişmeleri daha kuruluş aşamasındayken tespit eden Türkiye Hastanesi, robotik laboratuvar sistemini ilk uygulayan kurumlar arasında yer aldı. Zaman içinde bu sistem, ileri versiyonlarıyla yenilenerek teknolojik gelişmelere uyum sağlandı.
 
Türkiye Hastanesi, bugün, ileri teknolojinin uygulandığı modern bir laboratuvara sahip bulunuyor.
 
Laboratuvarımızda biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji, seroloji, onkoloji, immunoloji, genetik, alerji ve hormonlarla ilgili tüm testler, otomatik-robot cihazlarla, hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılıyor.
 
Laboratuvar hizmetleri, bu alanda deneyimli uzman elemanların görev aldığı bir kadro ile 24 saat kesintisiz sürdürülüyor.