Endoskopik Girişimler

Modern tanı ve tedavi yöntemleri arasında endoskopik girişimler önemli bir yer tutuyor. Türkiye Hastanesi’nde endoskopik tetkikler cumartesi pazar hariç her gün saat 08:30 – 17:30 arasında yapılıyor.
 
Telefonla bilgi alabilirsiniz : 0212 314 12 12
 
Endoskopi modern bir tanı yöntemi olarak son yıllarda hızla gelişerek birçok klasik yöntemin yerini almış bulunuyor. Endoskopi, ileri teknolojik bir tıbbi girişimi ifade ediyor.
 
Endoskopi; İngilizce, “içe, içinde” anlamına gelen “endo” öneki ile “bakış, gözlem, müşahede” anlamına gelen “scopy” sonekinin birleşmesiyle oluşuyor. Bu kelime, doğrudan vücut içine bakma imkanı veren bir yöntem anlamına geliyor.
 
Endoskop; bir görüntüleme aygıtı, mini kamera, vücut içine sokulan ince boru ve tamamlayıcı unsurlardan oluşuyor.
 
Görerek tetkik ve tedavi
 
Vücudun istenilen bölgesine girilerek, mini kamera ile inceleme yapılıyor. Kameranın tespit ettiği görüntüler akrana yansıyor. Hekim, hastanın iç organlarını görerek inceleme imkanı buluyor. Hatta bu işlem sırasında hasta da kendi vücudunun içini görebiliyor.
 
Böylelikle organın durumu gözle incelenmiş oluyor. İşlem sırasında tanı konulabileceği gibi gerekli görülürse o bölgeden, incelenmek üzere salgı, sıvı, doku parçaları da alınabiliyor.
 
Bu yöntem tanı konulmasında büyük kolaylık sağlıyor.
 
Ancak, endoskopik girişim, sadece tanı amaçlı yapılmıyor. İncelemesi yapılan organda gerekli operasyonu yapmakta da endoskopik yöntemden yararlanılıyor.
 
Endoskopik operasyonlar, klasik ameliyatlar gibi derin kesi gerektirmediği için halk arasında “kapalı ameliyat” olarak tanımlanıyor. Kesi izi kalmaması nedeniyle de bu yöntem tercih ediliyor.
 
Türkiye Hastanesi’nde endoskopik girişimler, son teknoloji ürünü cihazlar kullanılarak başarıyla gerçekleştiriliyor. Başlıca endoskopik tanı ve tedavi uygulamaları arasında gastroskopi, bronskoskopi histereskopi ve artroskopi yer alıyor.
 
Gastroskopi
 
Mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Yemek borusundan makata kadar bütün sindirim sistemi gastroskopi cihazı ile taranabiliyor. Organlar ayrıntılı biçimde görüntülenerek hastalıkların tanısı konuluyor. Görüntüler istenirse, hasta ve hasta yakınları tarafından da izlenebiliyor. Bu incelemenin görüntüleri CD’ye kaydedilerek hastaya teslim ediliyor. Gerekirse inceleme sırasında sindirim sistemindeki hasta dokulardan örnek alınıyor (biyopsi yapılıyor). Bu parçanın incelenmesiyle patolojik teşhis de konulabiliyor.
 
Özafagus varisi ve mide ülseri kanamalarında acil endoskopik müdahale ile ameliyata gerek kalmadan kanama durdurulabiliyor.
 
Bronskoskopi
 
Bronskoskopi ile solunum sistemi görüntülenerek incelenebiliyor. Solunum sistemi görüntülerine bakılarak; tümör, yabancı cisim, kanama gibi rahatsızlıklar belirleniyor. Gerekli görülürse patolojik değerlendirme için biyopsi yapılıyor.
 
Histereskopi
 
Hitereskopi, rahim içinin tetkikinde kullanılıyor. Rahim içi görüntülenerek, doku, ayrıntılı biçimde inceleniyor. Bu incelemede, polip, miyom tespiti yapılabiliyor.
 
Artroskopi
 
Artroskopi; özellikle diz eklemlerindeki menüsküs ve diğer kasların yaralanmalarında kullanılıyor. Menüsküs yırtıkları, dizdeki pilika lezyonları, diz zarıyla ilgili diz kireçlenmeleri, kıkırdak, erime ve yumuşamaları artroskopi ile tedavi ediliyor.