Erken Tanı Doğru Tedavi : Check-up

 
Check-Up, bir başka deyimle genel sağlık kontrolü demektir. Hiçbir şikayet ve hastalığı olmasa dahi tüm kişilere en az yılda bir, düzenli olarak yapılması gereken bir tarama yöntemidir. Vücutta sinsi olarak ilerleyen hastalıkların ortaya konması, ileride gelişebilecek hastalıkların ipuçlarının saptanması, kişinin o anki yakınmalarının çözümlenmesi açısından uygulanan check-up, kanser dahil birçok hastalığın erken tanısını sağlayarak, kişilerin yaşam kalitesini arttırmaktadır.
 
Çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıkları, kanser, hipertansiyon ve pek çok diğer hastalıkta erken ve doğru tanı, hem yaşam süresi, hem de kalitesi açısından son derece büyük önem taşır. Ayrıca hiçbir belirti vermeden ve hastada hiçbir şikayete neden olmadan yıllarca sinsice seyreden, öte yandan beyin, kalp, böbrekler gibi hayati organlara da zarar veren hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklarda da yine erken dönem tanının ve düzenli tedavinin önemi büyüktür. Önemsiz olduğunu düşündüğünüz bir belirti bile çok önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Bu sebeple erken tanı ve doğru tedavi açısından yılda en az bir kez check-up yaptırmak gerekir.