BAŞARI "PARLAYAN GÖZLERİN" IŞIĞINDA SAKLI

Çocuklarda en sık görülen göz problemlerini, görme kusurları, göz kaymaları, göz tembelliği, göz iltihapları, göz alerjileri ve göz yaralanmaları oluşturmaktadır.

Görme kusurları erken teşhis edildiğinde, göz tembelliği ve göz kayması oluşumu önlenebilmektedir. Ayrıca görme kusuru düzeltildiğinde çocuğun dünya algısı da düzeltilmekte ve bu, çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimini tamamlamasında büyük önem taşımaktadır.

Görme kusurunu basitçe tarif edersek, baktığımız bir cisimden gelen ışınların görme merkezine düşmemesi ve net göremememiz diyebiliriz. Temel olarak 3 grup görme kusuru bulunmaktadır: Miyopi, Hipermetropi ve Astigmatizm.

Toplumda yaygın olarak bilinen "miyoplar uzağı göremez, hipermetroplar yakını göremez, astigmatı olanlar çarpık görür" bilgisi yanlış değildir, fakat tüm bu kusurların ileri seviyede olanlarında birey tüm mesafelerde bulanık ve kalitesiz görür.

Her sağlıklı çocuk bile her yıl düzenli göz muayenesi olmalıdır.