Türkiye Hastanesi Nöroloji Ünitesi’nde poliklinik hizmetleri, hafta içi 08:30-17:30 Cumartesi günleri 08:30-12:30 saatleri arasında verilmektedir.

Telefonla randevu alabilirsiniz : 0212 314 12 12

Nöroloji Ünitesi, Türkiye Hastanesi’nin sahip olduğu teknolojik donanımı kullanarak, tanı ve tedavi hizmetlerini çağdaş boyuta taşıyor. Bu çerçevede, nörolojik hastalıkların tanı ve tedavileri, poliklinik muayene safhasında uzman hekimin gereksinme görmesi halinde bilgisayarlı beyin tomografisi, dijital EEG, polisomnografi ve diğer cihazların verilerinden yararlanılarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye Hastanesi Nöroloji Ünitesi’nde teşhis ve tedavileri gerçekleştirilen hastalıklar şu başlıklar altında gruplandırılabilir.


Başağrısı
Baş ağrıları kapsamlı olarak değerlendirilerek tedavi ediliyor. Bu çerçevede tanı ve tedavileri yapılan hastalıklar başvuru sıklığı dikkate alınarak şöyle sıralanıyor:

 • Migrenin bütün tipleri
 • Gerilime bağlı baş ağrıları
 • Beyin damarları ve yapısından kaynaklanan ağrılar
 • Diğer sistemlerden kaynaklanan baş ağrıları
 • Nevraljiler

Bu tür ağrıların tanı ve tedavilerinde, baş ağrısı spesifik bir hastalık olarak değil, belirli nedenlerden kaynaklanan bir tepki, bir belirti olarak ele alınıyor. Buna bağlı olarak, baş ağrısına yol açan altta yatan nedenin belirlenip tedavisi gerçekleştiriliyor.

Örnek:
Aşırı miktarda ağrı kesici kullanmak baş ağrısı yapabilir. Aynı şekilde, çeşitli ilaç ve gıda kullanımından kaynaklanan baş ağrıları da olabilir. Baş ağrısı şikayetiyle kliniğimize başvuran hastanın bu tür özel durumu olup olmadığı belirlenir. İlaca veya gıdaya bağlı ağrı tespit edilirse, tedavi, bu ilaç ve gıdaların kesilmesiyle yapılır.

Nevralji tedavisinde ilaçlar yetersiz kaldığında, beyin cerrahisi birimimizden destek alınarak çeşitli cerrahi yöntemler uygulanıyor.


Epilepsi

Halk arasında “sara” diye tanımlanan epelipsi hastalığı, sinir sistemine bağlı hastalıklar arasında önemli bir yer tutuyor.

Nöroloji kliniğimizde tüm sinir sistemi hastalıklarında olduğu gibi epilepsi tanısında da teknolojik olanaklardan yararlanılıyor. Bu amaçla bilgisayarlı beyin elektroensefalografisi ( EEG) çekiliyor. Gerekli görülürse, uyku esnasında ve videoya kaydedilerek 24 saatlik kayıt yapılabiliyor.

Epileptik nöbetler de baş ağrısı gibi çok farklı nedenlere bağlı olabiliyor. Bu açıdan altta yatan asıl nedenin ortaya konulması tedavide büyük önem taşıyor.

 

Baş dönmesi
Özellikle bulantı ve kusmanın eşlik ettiği baş dönmelerinin doğru tedavileri için iyi bir nörolojik değerlendirme gerekiyor.Baş dönmesi, hastaneye başvurma nedenleri arasında önemli yer tutuyor. Baş dönmesi  yakınması farklı sistem rahatsızlıklarından kaynaklanan ve  farklı şekillerde tanımlanabilen bir sağlık sorunu olma özelliği taşıyor.


Beyin damar hastalıkları ve felçler
Bu hastalıkların koruyucu tedavisi, diğer branşlarla koordineli bir mültidisipliner çalışmayı gerektiriyor.Beyin ve boyun damar rahatsızlıklarına bağlı birçok serebrovasküler olay ortaya çıkıyor. Bunlar genellikle, halk arasında “inme” diye de adlandırılan felç şeklinde görülüyor.

Hastalığın kişiyi etkileme sürecinde tıbbi tedavinin yanında fizyoterapi de uygulanıyor.


Parkinson ve istemsiz hareket hastalıkları
Nöroloji kliniğimizde, perkinsonun yanı sıra yüz, boyun ve ellerde ortaya çıkabilen titreme, seyirme, kasılma gibi istemsiz hareket hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılıyor.Sinir sistemi hastalıkları arasında yaşlılık dönemi hastalığı olarak perkinson öne çıkıyor. Perkinson, hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertleşme, el ve ayaklarda titreme ile kendini gösteriyor.


Periferik sinir hastalıkları
Periferik (yüzeysel, çevresel) sinir sistemi sorunları, belli başlı şu belirtileri veriyor:Kliniğimizde, periferik yüz felci başta olmak üzere diğer kafa sinirlerine ait hastalıkların tanı ve tedavileri de geçekleştiriliyor.

 • Tek veya çift taraflı görme kaybı
 • Çift görme, bulanık ve yarım görme
 • Koku almada kayıp, kokuyu farklı algılama
 • Göz kapağında düşme
 • Baş dönmesi, dengesizlik
 • Yutma güçlüğü
 • El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve kuvvet kaybı
 • Dil, dudak ve burun civarında uyuşma

Kas-iskelet sistemi hastalıkları
Boyun ve bel ağrısı, kollara ve bacağa  yansıyan ağrılar, yaygın ve lokal adale ağrıları, lokal veya yaygın kas güçsüzlükleri, kas erimesi gibi belirtiler veren hastalıkların ayırıcı tanı ve tedavileri yapılıyor.


Uyku Hastalıkları
Uyku; hayatımızın üçte birini kapsayan bir süreyi ifade ediyor. Böylesine uzun bir zaman diliminde şüphesiz vücudumuz çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor.

Uyku hastalıkları yakın zamana kadar ülkemizde tedavisi yapılmayan sağlık sorunları arasında yer alıyordu.

Son yıllarda bu alanda önemli ilerlemeler sağlandı ve yeni uyku hastalıkları tanımlanarak bunların tedavileri mümkün hale geldi.

Gün içi, uyanıklık zamanında görülebilen birçok normal dışı belirti, uyku hastalıklarına bağlı olabiliyor. Bu belirtiler arasında uyku hali, performans düşüklüğü, algılamada zorlanma, tansiyon yüksekliği gibi etkenler yer alıyor. Bunlar kişinin verimini düşürebiliyor, ileri derecede uykusuzluk hali trafik kazalarına yol açabiliyor.

Uyku hastalıklarının tanısı uyku laboratuvarımızda yapılan incelemeler sonucu konuluyor.

Şikayeti olan kişi, uyku laboratuvarında yatırılarak gece uykusu izleniyor. Vücudun değişik bölgelerine konulan aparatlarla gece boyunca kişinin uyku derinliği uyanma sıklığı, kan dolaşımı, değişik vücut kesimlerinin tepkileri ölçülüyor. Bu veriler bilgisayara kaydedilerek değerlendiriliyor.

Uyku laboratuarında; gün içi uykusuzluk nedeni olan uyku apnesi ve buna bağlı horlama gibi rahatsızlıklar tespit ediliyor. Bu hastalıklar dışında görülme sıklığı dikkate alınarak teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar şöyle sıralanıyor:

Narkolepsi
Sosyal hayatı alt üst eden bir rahatsızlık olan narkolepsi; gün içinde istek dışı olarak uyku atakları, kol ve bacaklarda ani ve çok kısa süreli güçsüzlük atakları, bazen yere düşme, uykuya dalma esnasında ses-gürültü duyma, uykuda felç olmuş gibi hareket edememe şeklinde temel belirtiler verir.

REM  uykusu davranış bozukluğu
Özellikle orta yaş üzeri erkeklerde görülen rüyanın tesiriyle saldırganlık, kendine ve yanındakine zarar verme düzeyine gelebilecek ciddiyette önemli bir rahatsızlıktır.

Huzursuz bacak hastalığı ve periyodik bacak hareketleri sendromu
Bu rahatsızlığı olan kişilerde; uyumayı engelliyecek düzeyde bacaklarda huzursuzluk, ağrı ve kramp durumu ile bacakları hareket ettirme ihtiyacı ortaya çıkar. Uykunun ilk bölümünde bacaklarda ve bazen kollarda  ritmik olarak tekrarlayan atmalar görülebilir. Bazen bu iki rahatsızlık birlikte bulunabilir.

Uyku laboratuvarımızda, ayrıca, çocukluk çağında görülebilen uykuda korku hali, konfüzyonel (bilinçdışı) uyanma gibi uykuya ait çeşitli rahatsızlıkların tanı ve tedavisi yapılıyorGERİ DÖN