Türkiye Hastanesi Kardiyoloji Ünitesi’nde poliklinik hizmeti cumartesi pazar hariç hergün saat 08:30 – 17:30 arasında gerçekleştiriliyor.

 

Kardiyoloji Ünitemizde bu alanda uzman hekimlerimiz ve personelimizin sunduğu hizmetler, ileri teknoloji ürünü modern donanımla destekleniyor.

 

Bugünkü olanaklarla, damara katater yerleştirilmesini ve bir madde zerk edilmesini gerektirmeyen, hastada damar zedelenmesi veya doku hasarı riski olmayan, ağrısız tanı yöntemleri ile kalbin durumu hakkında önemli bilgiler elde edilebiliyor. Bu alanda başlıca şu yöntemler kullanılıyor:

 

  • Elektrokardiyografi ( EKG ),
  • Eforlu EKG,
  • Holter monitör EKG ve
  • Renkli doppler ekokardiyografi

EKG ( Elektrokardiyografi )

 

Elektrokardiyograf cihazı, kollara, bacaklara ve göğüse yapıştırılan elektrotlar aracılığıyla, kalp dokusunun oluşturduğu elektriksel güçlerin kaydedilmesini sağlıyor.

 

EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebiliyor, koroner yetmezliği veya enfarktüs tanısı konulabiliyor, kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabiliyor, elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebiliyor, bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği ( özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı ) ve kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabiliyor.

 

EKG bir laboratuvar yöntemi olarak uygulanıyor. EKG verilerinin, hastanın yakınmaları, muayene bulguları ve diğer laboratuvar bulgularıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

 

Treadmill Egzersiz Testi

 

İstirahat sırasında görülmeyen bazı EKG değişiklikleri fizik egzersiz sırasında kalp hızı artınca ortaya çıkabiliyor. Bunu saptamak amacıyla “treadmill egzersiz testi” ugulanıyor.

 

Testin uygulanacağı şahıs, hız ve eğimi belli bir protokole göre ayarlanan hareketli bir band üzerinde yürütülüp, koşturuluyor. Test öncesinde, egzersiz sırasında ve dinlenme sırasında uygun zamanlarda EKG kayıtları yapılıp, kan basıncı ölçülüyor.

 

Egzersiz testi ile, göğüs ağrısının koroner yetmezlik sonucu olup olmadığı, göğüs ağrısı olmayan hastalarda sessiz koroner yetmezliği bulunup bulunmadığı, egzersiz kapasitesi veya emniyetli egzersiz düzeyi, kalp hızı ve kan basıncının egzersize yanıtı, egzersiz sırasında kalpte oluşan ritim bozuklukları saptanıyor ve tedavi sonuçları değerlendiriliyor. Ayrıca, koroner arter hastalığı risk faktörleri olan hastaları değerlendirmek ve koroner yetmezliği olan enfarktüs geçiren, koroner by-pass ameliyatı yapılan, balon anjiyoplasti uygulanan hastaları izlemek amacıyla da bu yönteme başvuruluyor.

 

Holter Monitör EKG

 

Kalple ilgili bazı verileri elde etmek amacıyla uygulanan yöntemlerden birini de “holter monitör EKG” oluşturuyor.

 

Bu yöntemde, bir kemerle hastanın üzerinde taşıdığı hafif bir cihaz, 24 saat süreyle EKG kaydı yapıyor. Hasta bu süre içinde yürüme, koşma, trafikte araba kullanma, çalışma , yemek yeme ve seks gibi günlük aktivitelerini; uyuma ve uyanma saatlerini; fenalık hissi, bayılma, çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi yakınmalarını bir günlüğe kaydediyor. Holter kayıtlarının dökümü incelenerek elektrokardiyografik bir anormalliğin gelişip gelişmediği, gelişmişse bunun hastanın yakınmaları ve günlük aktiviteleriyle ilişkisi araştırılıyor. Ayrıca, bu yöntemle ilaç tedavisinin, elektronik kalp pilinin veya ritim bozukluklarının tedavisi için yapılan diğer müdahalelerin, koroner by-pass ameliyatının ve balon anjiyoplastinin sonuçları değerlendirilebiliyor. Koroner yetmezliği olan veya enfarktüs geçiren hastaların izlenmesinde önemli bir yöntem olarak kabul ediliyor.

 

Holter monitör EKG , treadmill egzersiz testinin uygulanamadığı yüksek riskli veya fiziksel özürlü hastalarda da uygulanabiliyor. Son yıllarda kompütür teknolojisindeki gelişmeler, Holter monitör EKG'nin tanısal değerini daha da artırmış bulunuyor.

 

Ekokardiyografi

 

Ekokardiyografik inceleme, günümüzde birçok kalp hastalığının tanısında kullanılan, seçkin ve öncelikli bir yöntem olarak kabul ediliyor. Ekokardiyografik inceleme, hasta için herhangi bir risk olmaksızın, yüksek frekanslı ses dalgalarından yararlanılarak yapılıyor. Elektrik akımı geçtiği zaman titreşen bir kristalden vücuda yayılan ses dalgalarının küçük bir kısmı kalbin farklı yoğunluktaki dokularının temas yüzeylerinden veya alyuvarlardan yansıyor. Ekranda oluşan görüntünün her bir noktası, bu yansıyan ses dalgalarının, kristalden geçerken oluşturduğu elektrik akımını gösteriyor.

 

Ekokardiyografi ile kalbin boyutları, duvar kalınlıkları ölçülüyor, kalp kasılmaları değerlendiriliyor, kalp kapakları, kalp boşluklarını ayıran bölmeler, kalpten çıkan damarlar, kalbin kitle ve tümörleri, kalbi saran zarlar arasında toplanan sıvı görüntüleniyor, kalp kapaklarının darlık, yetmezlik ve diğer anormallikleri ve protez kapakların durumu araştırılıyor, kalbin kan akım hızı ve basınç ölçümleri yapılabiliyor.

 

Ambulatuvar Kan Basıncı Monitörü

 

Hastanın beline takılan bir kemerle taşınan hafif bir monitör, kan basıncını ölçmekte kullanılıyor. Monutör, kola sarılan bir manşonu belli aralıklarla ( genellikle gündüz saatlerinde 15-30 dakikada, gece saatlerinde 30-60 dakikada bir ) şişirerek kan basıncı ölçümlerini yapıyor ve sonuçları kaydediyor. Cihaz, aynı zamanda hatalı ölçümleri elimine ederek, değerlendirmeye uygun kan basıncı değerlerinin gündüz-gece 24 saat ortalamalarını hesaplıyor. Yirmi dört saat takılı kaldıktan sonra hastadan alınan monitörün hafızasındaki bilgilerin dökümü inceleniyor. Bazı hastalar hastane veya muayenehaneye gittiklerinde hekim veya bir başka sağlık personeli kan basınçlarını ölçerken, farkında olsalar da olmasalar da heyecanlandıkları için, kan basınçları olduğundan yüksek çıkıyor.

 

"Beyaz gömlek hipertansiyonu" denilen bu durum, hatalı hipertansiyon tanısına, gereksiz, hatta bazen hasta için zararlı tedavilere neden olabiliyor. Bu nedenle kalp, böbrek, göz ve beyin gibi organlarında hipertansiyona bağlı olabilecek bozuklukları olmayan, fakat kan basınçları yüksek hastalarda, beyaz gömlek hipertansiyonunu etkisizleştirmek için “ambulatuvar kan basıncı” takibi gerekiyor.

 

Bu yöntem, tansiyon ilaçlarına dirençli kan basıncı yüksekliği olan hastaların, hipertansiyonu tedavi için kullanılan ilaçlarla kan basınçları normalin de altına düşen hastaların, hipertansiyonu ataklar halinde olan hastaların veya uyku sırasında kan basıncının durumu araştırılacak olan hastaların değerlendirilmesinde de yararlı oluyor.GERİ DÖN