Türkiye Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ünitesi’nde poliklinik hizmetleri, hafta içi 08:30-17:00 Cumartesi günleri 08:30-12:00 saatleri arasında verilmektedir.

 

Türkiye Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ünitesi’nde, kadınların yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını tehdit eden hastalıkların tanı ve tedavileri başarıyla gerçekleştiriliyor.

 

Yataklı tedavi hizmeti veren ve acil başvurulara da açık olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Ünitemizin, hizmet yelpazesi 24 saate yayılıyor.

 

Takip ve Tedavi edilen hastalıklar

Başvuru sıklıkları dikkate alınarak yapılan bir değerlendirmeyle ünitemizde tedavisi yapılan kadın hastalıkları şöyle sıralanıyor:

 

 • Gebelik takibi ve tedavisi
 • Kadın iç ve dış genital organlarına ait doğumsal ve sonradan olan yapısal defektler
 • Adolesan dönemi, jinekolojik hastalıklar
 • Menopoz tanı ve tedavisi
 • Hormon bozuklukları
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları tanı ve tedavisi
 • Kısırlık tanı ve tedavisi
 • Genital kanal enfeksiyonları
 • İdrar kaçırma 
 • Adet düzensizlikleri ve anormal vajinal kanamalar
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Cinsel organ sarkmaları vb. hastalıklar


Doğum Hizmetleri

Anne adaylarının hamilelik dönemlerindeki yaşam programlarının düzenlenmesi ve takibi büyük önem taşıyor. Düzenli kontrol içeren bir hamilelik kadın için olduğu kadar bebeğin sağlığı için de gerekiyor.

 

Ünitemiz, hamilelik dönemi bakımına “Sorunsuz bir hamilelik geçirmek ve sağlıklı bir çocuk sahibi olmak her kadının hakkıdır” anlayışıyla yaklaşıyor.

 

Bunun için ; hamilelik sürecinde, gerek annenin, gerekse bebeğin sağlık ve gelişmesinin takibi, bir anormallik olup olmadığının tespiti gerekiyor.

 

Takip işlemleri, Doğum Ünitesi sorumluluğunda yürütülen test ve tahlillerle sağlanıyor. Elde edilen verilere bakılarak, gerekli görülürse, anne ve bebeğin sağlığı için tedaviler uygulanabiliyor. Düzenli kontrollerden sağlanan bilgilere bakılarak, doğum için gerekli önlemler titizlikle alınıyor.

 

Doğum Ünitesi’nde şu sağlık hizmetleri veriliyor:

 • Doğum öncesi periyodik bakım
 • Ağrısız doğum (Epidural anestezi altında doğum)
 • Yüksek riskli gebeliklerin takibi ve yönetimi
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları
 • Intrauterin gelişme geriliği takip ve tedavisi
 • Çoğul gebelik tedavisi
 • Gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı veya yüksek tansiyon tedavisi
 • Gebelikte görülen kanamaların takip ve tedavisi


Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği olarak ilk planda amacımız; hastalıkların tedavisinden önce koruyucu hekimlik hizmetlerinin uygulanması ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bu alanda yaptığımız hizmetlerimiz:

 • Genel jinekolojik muayene
 • Aile planlaması yöntemleri
 • Gebe kalmadan önce yapılan muayene ve değerlendirmeler
 • Gebelik muayeneleri (Antenatal bakım)
 • Menopoz muayeneleri

 

 

Genel jinekolojik muayene

Yılda en az 1 kez tüm bayanların jinekoloğa başvurması esasına dayanır. Pelvik muayene, jinekolojik ultrasonografi ve rahim ağzından smear testi yapılması ile gerçekleştirilir. Bu test ile rahim ağzı kanserinin önceden tanısını koymamız mümkün olabilir.

 

Pap smear tarama testi sayesinde şüpheli lezyonlar saptanabilir, hastaya daha ileri tetkikler planlanır. Rahim ağzı kanseri klinik olarak bulgu verdiğinde çok geç kalmış olabiliriz. Bu nedenle hiçbir şikayeti olmayan bayanların yılda 1 kez rutin jinekolojik muayeneden geçmeleri ve bu testi yaptırmaları gerekmektedir.

 

Pap-smear testi muayene odasında , kadın doğum uzmanı tarafından yapılan, sadece birkaç dakika süren bir testtir. Rahim ağzındaki hücreler özel bir fırça yardımıyla alınıp patoloji laboratuarına gönderilir ve incelenir. Bu işlem sırasında hasta ağrı duymaz.

 

Rahim ağzı kanserinin en önemli belirtisi ,vaginal kanama özellikle de ilişki sonrası kanama görülmesidir. Diğer bir belirti et suyu renginde akıntı olmasıdır. Uzun süreden beri devam eden her türlü akıntı incelenmelidir. Bu belirtiler ortaya çıktığında geç kalınmış yani kanser hücreleri komşu ve uzak organlara yayılım göstermiş olabilir. Pap-smear testinin daha önce de belirttiğim gibi hiçbir bulgu yokken yapılması anlamlıdır. Senede 1 kez yapılacak olan pap-smear testi, rahim ağzı kanserinin erken teşhis ve tedavisini mümkün kılar, hayat kurtarıcı olabilir.

 

Aile planlaması yöntemleri

Başvuran hastalara, öncelikle yöntemler hakkında bilgi verilir, gerekirse eş ile birlikte alınan karara göre seçilecek yöntem, kişiye uygulanır. Yöntemlerin herbiri her hasta için uygun olamayacağından tek tek değerlendirilerek seçilir. Modern yöntemlerden Doğum kontol hapları hakkında doğru bilgiler verilir, Rahim içi araçlar ( Spiral) uygulanabilir.  İstenildiği takdirde kalıcı bir yöntem olan tüp ligasyonu ( tüplerin bağlanması) laparoskopik olarak uygulanabilir.

 

Gebe kalmadan önce yapılan değerlendirmeler

Başvuran çiftlerle gebe kalınmadan önce ayrıntılı bir görüşme yapılır , aile anamnezleri de alınarak herhangi bir risk faktörü (akraba evliliği, önceki doğumlarda problemli bebek sahibi olmak, anne adayının yaşı, kan uyuşmazlıkları, anne adayının daha öncesinden sahip olduğu ; diabet,tiroid,yüksek tansiyon gibi hastalıkları ) değerlendirilir. Gerekli incelemeler yapılır ve bilgi verilir.

 

Gebelik muayeneleri (Antenatal muayeneler)

Gebeliğin tespitiyle başlayan bu muayeneler ilk 32 hafta boyunca 4 haftada 1 kez yapılır. 32. haftadan sonra 2 haftada 1 kez, 36. haftadan sonra da haftda 1 kez yapılır. Her vizitte anne adayının kilosu, tansiyonu değerlendirilir. Bebek ultrasonografik incelemeyle değerlendirilir. Gelişim haftalarına göre gerekli tetkikler ve incelemeler yapılır.

 

11-14 hafta Tarama Testi: Bu haftalar arası yapılan bu yeni test ile bebeğin Down Sendromu ve benzer hastalıkları taşıma riski hesaplanmaktadır. Bebeğin ense kalınlığı ultrasonografik olarak belirlendikten sonra anneden alınan kan ile PAPP-A ve BHCG parametrelerine bakılarak yapılmaktadır.

 

2.düzey ultrasonografi ve Doppler: 19-23. gebelik haftalarında bebeğin en ince ayrıntısına kadar incelenmesi, bebek ile anne arasındaki kan dolaşımının yeterliliğnin tespit edilmesi ile yapılmaktadır. Doğuma yaklaştıkça, yapılan testlere ve takiplere devam edilir 32. haftadan sonra NST (non stress test) ile bebek kalp atışları ve rahim kasılmaları takip edilir.

 

Menopoz muayenesi

 

Son adet kanamasının üzerinden 1 yıl geçmesi ile başlayan dönem ve bu dönemden önce premenopoz dediğimiz, adet düzensizliklerinin başladığı süreçte hastalara bilgi verilir. Pelvik muayene ve ultrasonik değerlendirme, rahim ağzından smear testi alınması, meme muayenesi ve mammografik takip ayrıca kemik erimesine bağlı şikayetler yani osteoporoz ile ilgili tetkikler yapılır.

 

Ağrısız doğum

 

Doğum; bir kadın için yaşamının en önemli kavşağı kabul ediliyor. Bedensel ve yaşamsal bir değişimi getiriyor. İsteyen gebelerimiz, hastanemizde de uygulanmakta olan epidural anestezi ile doğum yöntemini tercih edebilirler.GERİ DÖN