Türkiye Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi'nde poliklinik hizmetleri, hafta içi 08:30-17:30 Cumartesi günleri ise 08:30-12:30 saatleri arasında verilmektedir.

Telefonla randevu alabilirsiniz : 0212 314 14 14

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, son yıllarda önemi giderek artan tıp dallarından biri olarak kabul ediliyor. Romatizmal, ortopedik, nörolojik, solunum, kalp damar hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan fizik tedavi ve rehabilitasyon, normal yaşama dönmeyi hızlandırıyor.

Fizik tedavi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, hareket sistemi hastalıklarının tedavisi ve bozulan fonksiyonlarının eski haline getirilmesi için çalışıyor. Hastalıkların tedavileri için sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, masaj ve egzersizler gibi çeşitli fizik ajanlar kullanılıyor.

Rehabilitasyon
Rehabilitasyon; hasta ve sakat olan bireylerin yaşam kalitelerini sağlıklı insanların yaşam kalitelerinin düzeyine getirmek için yapılan çok yönlü çalışmalardan oluşuyor. Uzun bir süreç olan rehabilitasyon bir ekip çalışması ile yapılabiliyor.

Rehabilitasyonun, hastaların genel tıbbı tedavilerinin yanında mutlaka yer alması gerekiyor. Aksi takdirde, hastalar tıbben iyileşseler de fonksiyonel olarak tam bağımsız olamıyorlar ve başkalarının desteğine muhtaç olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar.

Rehabilitasyon, kişinin normal yaşama adapte olmasını kolaylaştırıyor.

Hangi hastalar yararlanıyor?
Romatizmal hastalıkların medikal ve fizik tedavi programları her hastaya göre planlanıyor,  hastaların yaşam kalitelerini artırmak için eğitim programları hazırlanıyor.

Ayrıca, çeşitli ameliyatlardan önce ve sonra rehabilitasyon desteği veriliyor. Bu çerçevede, ortopedi ve beyin cerrahi ameliyatlarından önce ve sonra gelişen ağrılı ve sınırlı hareketin düzeltilmesi; bel, boyun ve kemik sağlığının korunması eğitimi veriliyor.

Ev içi egzersiz programları
Nörolojik hastalıklara bağlı hareket bozuklukları uygun rehabilitasyon programları ile ele alınıyor,  hasta ve yakınlarına ev içi egzersiz programları oluşturuluyor.

Program çerçevesinde birey, hareketlerini kısıtlayan fiziki olumsuzlukları ortadan kaldıracak çalışmaları ev ortamında yapabiliyor.

Hizmet alanı
Türkiye Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde şu konularda hizmet veriliyor:

 • Boyun ve bel ağrılarının teşhis ve tedavisi yapılıyor.
 • Boyun ile bel fıtığının teşhis ve tedavisi yapılıyor. (Bu bölgelerin ameliyatlarından sonra gelişebilecek hareket kısıtlılıklarının ve ağrının tedavisi planlanıyor.)
 • Omuz, diz, kalça, dirsek, bilek, el ağrıları; bu bölgelerin kireçlenmeleri, hareket kısıtlılıklarının tedavisi sağlanıyor. (Bu bölgelerin ameliyatlarından sonra hareketin geri kazandırılması için rehabilitasyon programları düzenleniyor.)
 • Halk arasında eklem romatizması olarak bilinen romatoid artrit ile yine halk arasında bambu hastalığı olarak bilinen ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıkların fizik tedavi ve rehabilitasyonu bu ünitede yapılıyor.
 • Son yıllarda stres ve hareketsizliğe bağlı olarak görülme sıklığı artan kronik yorgunluk ve ağrının yanı sıra yumuşak doku romatizması olarak da bilinen fibromiyalji sendromunun da tanı ve tedavisi fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde gerçekleştiriliyor.
 • Özellikle yaşlanmaya bağlı olarak kemik dokusundaki yoğunluğun azalmasıyla ortaya çıkan bilekte ve kalçada kırığa neden olan osteoporoz hastalığının tanı ve tedavisi büyük önem taşıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde osteoporozun tanı ve tedavisi yapılıyor, koruyucu ve tedaviye yönelik egzersiz programları düzenleniyor.
 • Felç, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin yaralanmaları, multipl skleroz, motor nöron hastalıkları gibi nörolojik hastalıkların rehabilitasyonu ekip çalışması yapılarak başarıyla gerçekleştiriliyor.
 • Spina bifida, serebral palsi, skolyoz gibi doğumsal, ya da  sonradan gelişen muskuler distrofiler, nöromuskuler hastalıklar gibi özürlülüğe neden olan hastalıkların fizik tedavi ve rehabilitasyonu yapılıyor.
 • Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez parçalarından biri olan spor sırasında oluşan burkulma, incinme, kas güçsüzlükleri gibi birçok spor yaralanmasının rehabilitasyonu burada planlanıyor.
 • Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun oranı hızla artıyor. Yaşlılık dönemi hastalıklarından korunmada yaşlıların günlük yaşam aktiviteleri düzenleniyor ve destekleniyor.
 • Uzun süreli hareketsizlik sonrasında bası nedeni ile gelişebilecek yatak yaraların önlenmesi, var olan yaraların tedavisi yapılıyor.
 • İdrar kaçırma veya tutamama şikayeti olan hastalara özel rehabilitasyon programı hazırlanıyor.
 • Çene ekleminde ağrı veya hareket açısından şikayeti olan hastaların eğitimi ve rehabilitasyonu planlanıyor.
 • Yüz felci geçirmiş hastaların fizik tedavisi ve rehabilitasyonu sağlanıyor.
 • Duruş bozuklukları tanısı, tedavisi ve neden olabileceği hastalıklar ve bozukluklar hakkında hastalara eğitim veriliyor.

 

OSTEOPOROZ

Nedir?

Halk arasında -kemik erimesi- de denen bu hastalık, insan hayatının uzaması ile kendini hissettirmiştir. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri her yıl sadece bu hastalık nedeni ile ortaya çıkan kemik kırıklarının tedavisi için yaklaşık 12 milyar dolar harcamaktadır. Hastalıktan bahsetmeden önce bir az kemiklerimiz hakkında bilgi aktaralım. Kemiklerimiz vücudumuzu dış tehlikelerden koruyan (beyin,kalp), hareket etmemiz için eklemler oluşturan, bazı mineralleri depolayan, kemik iliği denilen ve kanımızın şekilli elemanlarının da yapıldığı dokuları içinde barındıran çok özel yapılardır. Aslında kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi minerallerin oluşturduğu kristallerden yapılmışlardır. Kemiklerde kemik yapan ve kemik yıkan iki tip hücre bulunur. Hayatın başlarından 20-25 yaşlarına kadar kemik yapan hücrelerin üstünlüğü sürer. 40-45 yaşlarına kadar bir yapım yıkım dengesi görülürse de bu yaşlardan itibaren yıkım artar. İşte bu yıkımın artması kemiğin taşıdığı mineral miktarını azaltır bu azalma kırıklara sebep olacak kadar ciddi boyutlarda olabilir. Kemiklerin taşıdıkları mineral içeriğinin ciddi olarak azaldığı durumlarda Osteoporoz'dan bahsedilir.

Düşük kemik kitlesi ve kemiğin mikromimari yapısının bozulması sonucu kemik kırılganlığı ve kırılganlığa yatkınlıkta artışla karakterize, en sık görülen metabolik kemik hastalığıdır.

Son zamanlarda oldukça önemli hale gelmiştir. Bunun en önemli sebepleri teknolojinin bizlere sağladığı imkanlarla daha kolay ve sedanter yaşam sürerken ortalama insan ömrünün de uzamasıdır. Genelde orta ve ileri yaş, postmenapozal kadın hastalığı olan osteoporozla her geçen yıl daha çok insan yüzyüze gelmektedir. GERİ DÖN