ZİYARET KURALLARI

Hastalarımız bizim misafirimizdir. Genel sağlık prensipleri gereğince sık, uzun ve kalabalık yapılan ziyaretler hastanız için zararlı olabilmektedir. Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi) hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

 • Hastalarımızın sağlığı ve güvenliği için ziyaretlerinizi her gün saat 09.00 - 12.00 / 13.30 - 20.00 arasında yapmanız uygundur.
 • 12 yaş altı çocuklar, ateş, öksürük, aksırık, burun akıntısı, balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olanların hasta ziyaretine getirilmemeleri rica olunur.
 • Her hastanın kendi sağlık durumuna özgü diyet yapması gerekebileceğinden, doktor kontrolü dışında yiyecek ve içecek getirilmemesi uygun olur.
 • Hastanın yanında kalabalık ziyaretçi bulunması, hastanın sağlığı açısından sakıncalıdır.
 • Ziyaret sırasında yataklara oturulmaması ve yüksek sesle konuşulmaması önemlidir.
 • Bir ihtiyaç halinde hastane görevlileri dışında hiç kimseden yardım istemeyiniz.
 • Hasta ziyaretçilerinin hastane içerisinde sigara içmemeleri rica olunur.
 • Hastanızı takip eden doktorun hasta ziyaretine izin vermediği özel durumlarda, toplumda salgın varlığında, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Hastanızın sağlığı açısından bu gibi durumlarda lütfen ısrar etmeyiniz.
 • Ziyarete gelirken, topraklı çiçek ve vazoya konulmak üzere buket çiçek getirmeyiniz. Bu çiçekler hastanız için enfeksiyon riski taşıdığından hasta servislerine kabul edilmemektedir. Getirilen çiçekler, Danışma tarafından alınarak, taburculuk sırasında hastanıza teslim edilmektedir.
 • Ziyaret sırasında, hastanın sağlığı ve kendi sağlığınız açısından ortamdaki eşya / alanlara, hastaya bağlı bulunan ekipmanlara dokunmamaya ve hasta yatağına oturmamaya lütfen dikkat ediniz.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka el hijyeninize özen gösteriniz; ellerinizi yıkayınız ve/veya dezenfekte ediniz.
 • Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı gördüğünüzde hemşire ile görüşmeden hasta odasına girmeyiniz.
 • İzolasyon altına alınmış olan hasta ile temas gerektiren durumlarda izolasyonun kategorisine uygun olarak gereken önemlerin alınmasında sağlık personeli tarafından belirtilen talimatlara uyunuz.
 • Ziyaretiniz sırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özen gösteriniz.
 • Hastalarımızın yanında (kendisine zararı olabileceği için) duygusal durumunuzu yansıtacak ağlama, bağırma gibi davranışlarda bulunmamaya dikkat ediniz.
 • Bina içerisinde sigara kullanılması hasta sağlığı ve genel sağlık prensipleri açısından uygun değildir.
 • Hastanın kendisine ve birinci derecede yakınına bilgi verilir.
 • Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

Yeni Doğan Ziyaretçi Ünitelerinde Ziyaret Kuralları;

 • Yoğun bakım ünitelerinde hastaları enfeksiyondan koruyabilmek için, gün içinde birinci derece yakınları öncelikli olmak üzere, hasta yakınlarından sadece bir kişinin hastayı sınırlı bir sürede ziyaret etmesine izin verilmektedir.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım ziyaret saatleri her gün sabah saat 10:00 – 11:00/ 17:00 – 18:00 saatleri arasındadır.
 • Bebeklerinizin kritik özel durumlarından dolayı; yoğun bakım doktoru / hemşirenizin izniyle sadece birinci derece hasta yakınlarının ( anne, baba ) hastayı ziyaret etmesine izin verilmekte ve çocuk ziyaretçi alınmamaktadır.
 • Yoğun bakım girişinde bulunan ziyaretçi önlüğünü giyiniz.
 • Yoğun bakımın içine girdiğinizde ellerinizi su ve sabun ile yıkayınız ve kurulayınız.
 • Bebeğinize dokunmadan önce kuvözün yanında bulunan el antiseptiğini uygulayınız.
 • Hemşireniz tarafından bebeğinizi beslemeniz uygun görülmesi durumunda yoğun bakımda hemşirenizin gözetiminde bebeğinizin beslenme sürecine katılabilirsiniz. Ancak acil durumlarda yoğun bakımdan daha erken çıkmanız gerekebilir.
 • Bebeğinizin genel durumuna uygun olarak hemşirenin gözetiminde temas edebilirsiniz.
 • Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım sorumlu hemşire/hastanın hemşiresinden, tıbbi durumu ile ilgili bilgileri ise; hastanın doktorundan alabilirsiniz.
 • Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmamanız, telefonla hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini almamanız gerekmektedir.
 • Her ziyaret sonunda ellerinizi yıkayınız ve / veya el antiseptiği kullanarak temizleyiniz.

Genel Yoğun Bakım Üniteleri’nde Ziyaret Kuralları;

 • Hasta ziyaretlerinde enfeksiyonların önlenebilmesi için uyulması gereken en önemli temel kural el hijyeninin sağlanmasıdır. Önlük, galoş, maske ve eldiven esas olarak kişisel koruyucu malzemeleridir ve Yoğun Bakım Üniteleri’ne, standart hasta odalarına veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların odalarına girerken rutin olarak kullanılmasının enfeksiyon kontrolüne bir katkısı bulunmamaktadır. Tam tersine bu malzemelerin yanlış kullanımı hasta güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu bağlamda hastanemiz Yoğun Bakım Üniteleri’ne kişisel koruyucu malzeme kullanmadan girmekten çekinmeyin bu durum bilakis uluslararası uygun görülmüş bir giriş sistemidir.
 • Kabul edilebilir ziyaretçi sayısı maksimum 2 kişidir. Ancak ziyaretçi sayısına kontrolünün zor olması çevre kontaminasyon riski nedeni ile kısıtlama getirilebilir. Bu gibi durumlarda lütfen ısrar etmeyiniz.
 • Yoğun Bakım Üniteleri’ne birinci derece hasta yakınları dışında ziyaretçi kabulü yapılmaz.
 • Sizin, hastanızın ve diğer tüm hastalarımızın sağlığı açısından ziyaret sırasında kendi hastanız dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmeyiniz.
 • Yoğun Bakım Üniteleri tek yataklı üniteler değildir. Sizin hastanızın yanında başka hastaların da aynı ünitede tedavi aldığını unutmayınız. Hastaların herhangi biri açısından uygun olunmadığında, ziyaretçi saati gelmesine rağmen Yoğun Bakım Ekibi’nin sizleri Yoğun Bakım Ünitesi’ne kabul etmesi gecikebilir. Bu durumda lütfen sabırlı olup sizlere bilgi verilmesini bekleyiniz ve izinsiz olarak Yoğun Bakım Ünitesi’ne girmeye çalışmayınız. Anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Daha sağlıklı bir yaşam için hizmetinizdeyiz...

Özel Türkiye Gazetesi Hastanesi Refakatçi Politikası

 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.
 • Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymaları çok önemlidir.
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire bilgisi dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır
 • Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
 • Bazı kliniklerde refakatçi uygulaması yoktur.

Refakatçinin Uyması Gereken Kurallar

 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması hasta sağlığı ve görevlilerin çalışmasını engelleyeceği için uygun değildir.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymaları çok önemlidir.
 • Refakatçiler istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire bilgisi dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır
 • Refakatçilerin hastaneye ait eşyaları düzenli ve temiz tutmaları rica olunur.
 • Hastalarımıza huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmamasını, gürültü yapmamasını ayrıca odalarda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmamasını istirham ederiz
 • Refakatçiler hastaların yanından ayrılmamalı, mecbur kalmadıkça odayı terk etmemelidir.
 • Refakatçilerin hastane içerisinde sigara içmemeleri rica olunur.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya yiyecek içecek vermemelidir.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hızlı bir şekilde hemşireye haber vermelidirler
 • Refakatçilerin; sık sık değişikliğine gidilmemesi, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmelerini önemle rica ederiz
 • Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastalar için refakatçi kabul edilmez.