YATIŞ İÇİN YANINIZDA NELER GETİRMELİSİNİZ?

Amacımız odanızı tanımanızı, yerleşmenizi ve en kısa sürede rahat etmenizi sağlamaktır. Hastanemize geldiğiniz gün, hasta yatış danışmanımız tarafından karşılanacaksınız. Hastanemize gelirken yanınızda;

 • Kimlik veya sürücü belgesi;
 • Ödeme durumunuza göre sağlık sigorta kartı, kurum sevk kâğıdı
 • Doktorunuz talep etti ise, tıbbi kayıtlar, röntgenler veya daha önceki tetkik sonuçları,
 • Kullandığınız tüm tıbbi - bitkisel ilaçlar listesini bulundurduğunuzdan emin olunuz.

Ayrıca;

 • Gecelik/Pijama,
 • Terlik,
 • İç çamaşırı, çorap,
 • Tıraş malzemesi, makyaj malzemesi,
 • Kullanıyor iseniz gözlüğünüz, işitme cihazınız, bastonunuz, gibi özel eşyalarınızı getirmenizi hatırlatırız.

Aşağıdakiler hastane tarafından size sunulmakla beraber, arzu ederseniz kendiniz de yanınızda getirebilirsiniz.

 • Terlik, sabun, havlu, kağıt mendil ve peçete vb.

İNTERNET RANDEVU SİSTEMİ

www.turkiyehastanesi.com internet adresimizden bolümler hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

HASTA HAKLARI

Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kurulusunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve / veya durdurulmasını istemeye,

Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortama almaya, Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık görme: Saygı, özen gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, şikâyet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya,

Sürekli hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI

 • Hastanın doktorunu ismiyle tanımak, önerdiği tedaviyi anlamak ve reçete ettiği ilaçları uygulamak, en başta gelen sorumluluklarından biridir. Yeterince açıklama yapılmadığını hissettiği veya konuyu iyice anlamadığı zaman, konu hakkında tamamen aydınlanıncaya kadar soru sormakla yükümlüdür.
 • Hasta, tıbbi durumu hakkında doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur. Şikâyetlerini mevcut veya geçirdiği bulaşıcı hastalıkları, ameliyatları, uygulanan tedavileri kullandığı ilaçları ve alışkanlıkları eksiksiz ve açık bir biçimde anlatmalıdır.
 • Hasta, tedavi uygulamaları süresince durumunda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni şikâyetleri tedavisinden sorumlu hekim veya hekimlere bildirmekle yükümlüdür.
 • Hasta, tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde karşılamakla yükümlüdür. Tedavi giderleri bağlı olunan kurum tarafından karşılanıyorsa, hasta kurum bilgilerini doğru olarak bildirmekle ve istendiğinde belgelemekle sorumludur.
 • Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak kuruma ait demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.
 • Hasta, planlanan tedaviyi reddettiği veya hekimin talimatlarına uymadığı taktirde doğacak sonuçlardan sorumludur.
 • Hastalarımızın hizmete ulaşım kolaylığının sağlanması adına hastanemizin danışmasından itibaren poliklinik katlarındaki hasta karşılama ve yönlendirme elamanları ve görevli tüm personel hizmetinizdedir.

KİMLİK BİLGİLERİNİZ

Hastanemize geldiğinizde sizi, Hasta Kabul karşılayacak ve tüm kimlik bilgileriniz ile randevunuzu kontrol edecektir. Yatış işlemleri sırasında; size adınız, hastane numaranız ve doğum tarihinizin yazılı olduğu bir kimlik bilekliği takılacaktır. Hemşireniz tüm takip ve tedavi sürecinde kimlik bilekliğinizi kontrol ederek kimliğinizi doğrulayacaktır. Bu nedenle lütfen bu bilekliği hastaneye girişinizden taburculuğunuza kadar kolunuzdan çıkarmayınız.

İLAÇLARINIZ

Kullandığınız ve yatışta yanınızda getirdiğiniz her türlü ilaç konusunda doktorunuz ve hemşirenizi bilgilendiriniz ve ilaçları kendilerine teslim ediniz. Güvenliğiniz açısından kullandığınız ilaçlarınızın doktor ve eczane tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu ilaçlar;

Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar ( Aspirin veya öksürük şurupları gibi) Vitaminler ve bitkisel ürünleri kapsamaktadır.

Bildiğiniz bir alerjik reaksiyonunuz (gıda ve / veya ilaç) var ise, doktorunuza veya hemşirenize mutlaka bildiriniz. Hangi ilaçları neden aldığınızı bilmeniz çok önemlidir bu sebeple lütfen hastanemizde misafir olduğunuz süre boyunca kullandığınız ilaçları takip ediniz. Hemşirelerimizin size herhangi bir ilaç vermeden önce mutlaka üzerinde bilgilerinizin yazılı olduğu kimlik bilekliğinizi kontrol ettiklerinden emin olunuz.

BİLGİLENDİRME VE ONAM

Hastanemizde poliklinik ve klinik hastalarına uygulanacak riskli girişimsel işlemlere yönelik aydınlatılmış onam formları düzenlenmiştir. Onam formlarında; işlemin kim tarafından yapılacağı, işlemden beklenen faydalar, işlemin uygulanamaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar, varsa işlemin alternatifleri, işlemin riskleri- komplikasyonları yer alır. Ayrıca işlemi uygulayacak hekimin adı, unvanı ve imzası ile işleme ait bilgi verdiği tarih ve saat kayıt edilir.

Hastanın adı, soyadı ve imzası, rızanın alındığı tarih ve saat bulunmaktadır. Onamlarda hastaların / vasisinin / yasal temsilcisinin “ okudum anladım kabul ediyorum “ ifadesini kendi el yazısı ile yazması ve imzalanması istenir.

Hasta onam verdiği her uygulamayı işleme başlamadan önceki herhangi bir aşamada ret etme hakkına sahiptir. Bu gerekçe ile onamlarda hastanın rızası reddi için de bir alan ayrılmıştır. Yine hastaların işlemi ret etmeleri durumunda hastanın / vasisinin / yasal temsilcisinin “ okudum anladım kabul etmiyorum “ ifadesini kendi el yazısıyla yazması ve imzalanması istenir.

YAŞLI VE ENGELLİ HASTALAR

Polikliniklerimizde ve acilde engelli ve yaşlı hastalar için oturma alanları ayrılmıştır.

Poliklinik hasta kabul bankolarında engelli ve yaşlı hastaların hizmet alma önceliği olduğu belirtilmiştir. Öncelikli kayıt yaptırmaları ve öncelikli muayene olmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Poliklinikte ve acilde birer tuvalet engelli kişilerin kullanıma yönelik düzenlenmiştir.

Ayrıca hasta karşılama ve yönlendirme elemanları, engelli ve yaşlı hastalara eşlik ederek hizmet almalarını kolaylaştırmaktadır. Otoparkta engelli kişilere ayrılmış park alanları mevcuttur. Kliniklerde birer oda ortopedik özürlü hastaların daha rahat edebileceği şekilde düzenlenmiştir.

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ / HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ

Hemşirelik hizmetlerimiz 7 /24 hizmet vermeye uygun olup, İhtiyacınız olduğunda hemşirelerimizin size ulaşması için çağrı sistemimizi kullanabilirsiniz. Bu çağrı sistemimiz;

Yatağınızın baş tarafındaki el kumandasında (hemşire işareti)

Tuvalet ve banyoda (kırmızı kordonu çektiğinizde)

Yatağınızda, kordonun ucundaki çağrı düğmesine basmanız hemşirelerimizin çağrınızı duyması için geçerlidir. Odanıza ve servise ilk kabulünüzde servis hemşiremiz size detaylı bilgi verecektir.

Odada hemişre çağrı zilinin duvara monte olan panelde çağrı cevaplama ve iptal butonu (yeşil renkli) mevcuttur. Sadece tıbbi personel içindir, lütfen kullanmayınız.

KAT TEMİZLİK HİZMETLERİ

Kat hizmetlerimiz, düzenli olarak her gün odanız ve çevresinin temizliğini sağlayacaktır.

HASTA İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için görüş ve önerileriniz bizler için önemlidir. Hasta İlişkileri sorumlumuz istediklerinizin en kısa sürede karşılanmasını sağlayacaktır. Lütfen öneri ve ihtiyaçlarınızı paylaşınız. (Dahili Tel: 1158) gerekli telefon numaralarının içerisine ekleyelim. Hasta İlişkileri

TEKNİK SERVİS İHTİYACI

Odanızda bulunan her türlü donanım (TV, koltuk, dolap, yatak, v.b.) ile ilgili ortaya çıkabilecek arızalar için teknik servisimiz 7/24 hizmetinizdedir. Teknik servis ihtiyacınız için hemşirenize başvurmanız yeterlidir.

TEDAVİ VE BAKIM PLANINA KATILIMINIZ

Kendi tedavi planınıza katılımınız, neyin neden yapıldığını bilmeniz açısından çok önemlidir. Bu sebeple;

 • Hemşire ve doktorunuz ile randevu ve bakım planınızı konuşunuz,
 • Tedavinizi anladığınıza emin olunuz, anlamadığınızı sorma konusunda çekinmeyiniz,
 • Eğer ameliyat olacaksanız doktorunuzdan operasyon ile ilgili bilgi alınız,
 • Eğer ağrınız varsa hemşire ve doktorunuz ile görüşünüz.

EL YIKAMA VE ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

Ellerin uygun bir şekilde yıkanması enfeksiyonların önlenmesinde en önemli uygulamadır. Bu nedenle hastanemizde tüm hasta bakım alanlarında ve hasta odalarında herkesin el yıkayabilmesi için el yıkama ünitelerimiz bulunmaktadır.

Ellerinizi;

 • Tuvaleti kullanmadan önce ve sonra,
 • Kirli eşyalara dokunduktan sonra,
 • Yemekten önce ve sonra,
 • Pansuman bölgesine dokunmadan önce sonra,
 • Her hasta odasına giriş ve çıkışınızda,

15 saniye süre ile su ve sabunla yıkayınız.

Sağlık ekibi size herhangi bir işlem yapmadan önce ellerini yıkamakla yükümlüdür. Gerekirse hatırlatmaktan çekinmeyiniz. Vücudunuzun herhangi bir bölgesinde tedavi amacıyla sonda, iğne, tüp, pansuman, varsa temiz ve kuru kalmasını sağlayınız. Bu bölgede kızarıklık, ağrı, akıntı, pansumanda ıslanma ve bozulma olduğunda mutlaka hemşirenize / doktorunuza bilgi veriniz. Bu dönemde sizi ziyaret etmek isteyen kişilerden daha sonra ziyaret etmelerini isteyiniz.

Enfeksiyonun çeşidine göre hastanede yatan diğer hastaları ve personeli korumak için maske, eldiven, önlük kullanımı hatta ziyaretçi kısıtlaması gerekebilir. Bu gibi durumlarda doktor ve hemşireniz alınacak önlemler hakkında sizi bilgilendirecektir.

KONTROL SÜRESİ / OPERASYON SONRASI KONTROL MUAYENESİ

Taburculuk aşamasında; ne zaman kontrole geleceğiniz kat hemşiresi tarafından size bildirilecektir. Aynı zamanda size verilen “Hasta Taburculuk Planlama Ve Bilgilendirme Formu”nda kontrol tarihi ve saatinin de kayıtlı olduğunu göreceksiniz. Lütfen bu formu kaybetmeyiniz.

Bir sorun yaşarsanız kontrol süresini beklemeden hekiminize veya hemşirenize hastane telefonundan ulaşabilirsiniz.

HİZMET DEĞERLENDİRME ANKETİ

Öneri, düşünce ve ihtiyaçlarınızı kat koridorlarında bulunan Dilek e Öneri Kutusunda bulunan formları doldurarak bizlere iletebilirsiniz. Formları, Öneri ve Şikayet kutularımıza atabilir veya Halkla İlişkileri ve Hasta Hakları Sorumlusuna iletebilirsiniz.

İnternet aracılığıyla değerlendirme yapmak için web sitemizde yer alan görüş ve öneriler bölümündeki form aracılığıyla değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Görüşleriniz hastanemizin hizmet kalitesine önemli katkılar sağlayacağından dolayı aldığınız hizmet sonrası doldurduğunuz anketlerin titizlikle değerlendirileceğini belirtir, işbirliğiniz için teşekkür ederiz.