X ray

Röntgen ışınalrı;

xanth(o)-

pref. Sarı.

xanthaline

biochem. Afyondan çıkarılan bir alkaloid (C37H26N2O9), Ksantalin.

xanthein

biochem.Çiçeklerin saır pigmentinin eriyebilen kısmı, ksantein.

xanthelasma

Gözkapaklarının üzerinde yumuşak asır lekelerle tavsif edilen ve yağ metabolizması bozukluğu sonucu oluşan lekeler, ksantom hastalığı.

xanthelasmoidea

Urticaria pigmentosa, pigmentli kurdeşen.

xanthematin

bichem. Hematinden çıkarılabilen saır madde, ksantematin.

xanthemia

Kanda sarı boyalı maddenin bulunması, kanun sararması hastalığı, ksantemi.

xanthic

1. Sarı; 2. Ksantine ait.

xanthine

biochem. Birçok vücut dokularında bulunan bir bileşim (C5H4N4O2), ksantin.

xanthochromatic

Sarı renkte, rengi sarı olan, sarı.

xanthochromatic bases

Ksantin esaslar.

xanthochromia

Sararma, cilt sarılığı.

xanthochroous

Sarı tenli,c ildi saır olan.

xanthocreatinine

biochem. Kas dokusundan çıkarılan zehirli sarı lökomain (C5H10N4O).

xanthocyanopsia

Sarı ve maviyi görememezlik, ksantosiyanopsi.

xanthoderma

Dermin (derinin) sararması hastalığı, ksantoderm.

xanthodontous

Sarı dişli, dişleri sarı olan.

xanthoma

Deride meydana gelen keskin kenarlı, sarı renkli plaklar vücutta ve özellikle göz kapaklarında saı lekeler meydana gelen hastalık, ksantom.

Xanthoma cell

Köpük hücresi;

xanthoma diabeticorum

Diyabetli ksantom (şekerli diyabetle ilgili bir cilt hastalığı).

xanthoma disseminatum

Vücudun her tarafına yayılan ksantom.

xanthoma multiplex

Bütün vücudu kaplayan ksantom.

xanthoma palpebrarum

Gözkapaklarının üzernide meydana gelen ksantom.

xanthoma planum

Düz lezyonlu ksantom.

xanthoma tuberosum

Düğümlü ksantom (Lezyonlar nodül şeklinde belirir).

xanthoma tuberosum multiplex

Ayak tabanları, avuçlar ve kol ve ayak ekstensorlarında oluşan yağ nodülleri.

xanthomatosis

Vücudun muhtelif yerlerinde meydana gelen lipoid urlar.

xanthomatosis bulbi

Korneanın yağ dejenerasyonu.

xanthomatosis generalisata ossium

Kemiklerin yağlı granüloma toz hali.

xanthomyeloma

See: Xanthosarcoma.

xanthophane

n.Retinada bulunan sarı pigment.

xanthophyl(l)

biochem.Fidanlarda bulunan sarı bir renk maddesi, ksantofil (C40H56O2).

xanthoplasty

See: Xanthoderma.

xanthoprotein

biochem. Proteinleri nitrik asitle ısıtarak meydanag etirilen portakal renkte pigment.

xanthopsia

Sarı görme arazı, ksantopsi.

xanthopsin.

biochem. Rodopsin üzerindeki ışık tesirinden meydana gelen bileşim, ksantopsin.

xanthopsydracia

Ciltte sarı küçük püstüller olması.

xanthopterin

biochme. Kansız hayvanlarda kan yapıcı vasfı olan ve eşek arısı ve kelebeklerden elde edilen saır pigment.

xanthosarcoma

Kiriş kılıflarında görülen dev hücreli sarkom.

xanthosis

Sararma, ksantoz.

xanthuria

İdrarda ksantin çoğalması, ksantüri.

xeno-

pref. Yabancı.

xenodiagnosis

Bri hastadan enfeksiyon almış portör bir şahısta mikrobun bulunması ile koyulan teşhis.

xenogenesis

1. Cansızdan doğma; 2. Neslinden tamamen farklı doğma; 3. Ebeveynine benzeyen yavru meydana getirme.

xenogenous

Organizma dışından kaynaklanan veya yabancı cisimden meydanag elen, ksenojen.

xenology

Parazitlerle konakların münasebetelrini inceleyen bilim dalı, ksenoloji.

xenomenia

Zamansız adet görme, ksenomeni.

xenon

biochem. Xe veya X sembolü ile bilinen, atom no: 54 ve atom ağırlığı: 131.30 olan kimyasal element, ksenon.

xenoparasite

Üzerinde bulunduğu konak hayvan zayıfladığı zaman parazit vasfını alan canlı.