P wave

P dalgaları (elektrokardiyografi);

P.P. factor

Antipellagra faktör, Nikotinik asit;

pabular

Besin ile ilgili, gıdaya ait.

pabulum

Yiyecek, gıda, besin.

pacemaker

n.Sağ kulakçıkta büyük venlerin açıldığı yere yakın olan ve kalb uyarımlarının çıkmasına yarayan yer.

Pachon's apparatus

Kan basıncını ölçmeğe yarayan alet (vaquez aletinde) kulakla dinlenilmesine mukabil bunda basınç gözle kontrol edilir).

pachy-

pref. Kalın, kalınlaşmış.

pachyblepharon

Göz kapağı kalınlaşması.

pachyblepharosis

Kronik blefarit, pakiblefarit.

pachycephalia

Kafatasının normalden daha kalın olması.

pachycephalic

Kalın kafataslı, pakisefal.

pachycephalous

1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.

pachycephaly

Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.

pachychilia

Dudağın veya dudakların normalden kalın olması.

pachycholia

Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.

pachydactylia

El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.

pachyderm

Kalın derili hayvan.

pachyderma

See: Pachydermia.

pachydermatocele

1. Deride kalınlaşmanın eşlik ettiği sarkık durum (Deri kıvrımlar halinde sarkma gösterir); 2. Belli bir deri bölgesinde çok sayıda nörofibrom'ların oluşması ile belirgin durum (Deride yumuşak dokuadn ibaret sallanan nodüller halinde kendisini gösterir).

pachydermatosis

Kronik pakidermi, pakidermatoz.

pachydermatous

Kalın derili.

pachydermia

Deri kalınlaşma hastalığı, cilt hipertorfisi, pakidermi.

pachyemia, pachyhemia

Kanın koyulaşması, kan koyuluğu, pakihemi.

pachyglossia

Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.

pachygyria

See: Macrogyria.

pachyhematosus

1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.

pachyhemia

Kanın koyukıvamda oluşu.

pachyhymenia

Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.

pachyhymenic

Kalın ciltli, derisi kalın.

pachyleptomeningitis

Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.

pachylosis

Cildinkalınlaşma, kuruma ve soyulma hastalığı, pakiloz.

pachymenia

n.Cilt veya zar kalınlaşması, pakimeni.

pachymenic

Kalın cildi veya zarı olan.

pachymeningitis

Dura mater iltihabı, pakimenenjit.

pachymeningitis externa

Dura mater'in dış yüzünün iltihabı.

pachymeningitis interna

Dura mater iç yüzünün iltihabı.

pachymeningopathy

İltihapsız Dura mater hastalığı.

pachymeninx

(pl. pachymeninges). Pakimeninks (Pakimeneni), kranial dura mater, dura mater encephali.

pachymeter

Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.

pachynsis

Kalınlaşma.

pachyntic

Kalınlaşmaya ait.

pachyonychia

Tırnakların anormal kalınlaşması, pakiyoniki.

pachyostosis

Kemki hipertrofisi, pakiyostoz.

pachyotia

Kulak kalınlaşması, kalın kulaklılık, pakiyoşi.

pachyperiostitis

Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.

pachyperitonitis

Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.

pachypleuritis, Plevra liltihabı ve kalınlaşmas

Kalın ayaklı.

pachyrhinic

Düz ve kalın burun gösteren, kalın burunlu.

pachysomia

Vücut kısımlarının kalınlaşması, pakisomi.

pachytic

Kalınlaşma gösteren, kalın.