M. D.

(Doktor of Medicine), Tıp doktoru.

Macassar

Cava agarı;

macerate

v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.

maceration

1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.

macerative

a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.

machine

1. Makina; 2. Mekanizma.

machonnement

Çenenin çiğneme hareketi.

macies

Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.

mackenrodt's ligaments

Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.

MacNamara's operation

Katarakt çıkarılması;

macr(o)

pref. Büyük.

macrencephalia

Beyin büyümesi.

macrobacterium

Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.

macrobiosis

Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.

macrobiota

Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.

macrobiote

Uzun ömürlü hayvan veya bitki.

macrobiotic

1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.

macroblast

İri hacım gösteren çekirdekli genç eritrosit, makroblast.

macrobrachia

Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.

macrocardia

Kalbin anormal şekilde büyük oluşu.

macrocardius

Fetus kalbinin aşırı büyüklüğü.

macrocephalic

1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.

macrocephalous

Büyük kafalı, makrosefal.

macrocephalus

Anormal derecede iri başa sahip fetüs.

macrocephaly, macrocephalia

n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.

macrocheilia

n.Büyük dudaklılık, dudakların aşırı büyüklüğü, makrokili (ekseriya irsidir).

macrocheiria

n.Büyük ellilik, ellerin aşırı büyüklüğü, makrokiri.

macrochilia

Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.

macrochiria

Ellerin anormal derecede büyük oluşu.

macrocolon

Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.

macrocranium

macrocyst

Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.

macrocyte

Çok büyük alyuvar.

macrocythemia

See: Macrocytosis.

macrocytic

İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.

Macrocytic androsteroneAddisonian pernicious andro

Anormal derecede büyük alyuvarlarla karakterize olan, B12 vitamini veya folik asit noksanlığı sonucunda meydana gelen bir kansızlık durumu.Orta ve ileri yaştaki kimselerde, mide mukozasının atrofiye uğramasına bağlı olara meydana gelen anemi;

macrocytosis

Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.

macrodactylia

El veya ayak parmaklarının anormal büyüklüğü, büyük parmaklılık, makrodaktili.

macrodactylism

El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.

macrodactyly

a.&v.See: Macrodactylism.

macrodont

Büyük dişli.

macrodontia

Büyük dişlilik, dişlerin aşırı iriliği.

macrodontism

Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.

macroerythroblast

See: Macroblast.

macrofauna

Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.

macroflora

Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.

macrogamete

Büyük dişli gamet, makrogamet.n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.

macrogametocyte

Makrogamet yapan hücre.

macrogastria

Midenin aşırı şekilde büyük oluşu, mide büyüklüğü.

macrogenitosomia

Tüm vücudun cinsel organları da içine almak üzere aşırı büyümesi hali.