G penicillin

Penisillin'in sodyum veya potasyum tuzundan ibaret yaygın olarak kullanılan penisilin cinsi;

gadolinium

biochem. Gd sembolü ile bilinen, atom.no:64 ve atom ağırlığı: 157.26 olan kimyasal element, gadolinyum.

gag

v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.

Gaisböck's disease

Hipertansiyonla müterafık polisitemi;

gait

Yürüyüş, gidiş.

galactacrasia

Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.

galactagogue

& 1. Süt getirici; 2. Süt ifrazını çoğaltan ilaç (faktör).

galactan

biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.

galactase

biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.

galactemia

Kanda süt bulunması, galaktemi.

galactic

Süte ait, galaktik.

galactidrosis

Süte benzer ter salgılanması.

galactin

biochem. Sütte bulunan bazik cevher.

galactischia

Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.

galactoblast

Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.

galactocele

1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.

galactofagous

Yalnız sütle yaşayan.

galactoma

Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.

galactometer

Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.

galactopexy

karaciğerin galaktozu bünyesinde tesbit etme hassası.

galactophagous

Süt üzeirnde yaşayan, süt üzerinde beslenen.

galactophore

Sütü ileten kanal, süt kanalı.

galactophoritis

Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.

galactophorous

Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.

galactophygous

süt akışını durduran süt kesici.

galactopoiesis

Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.

galactopoietic

Süt husuli ile ilgili.

galactopyra

Süt ateşi.

galactorrhea

Sütün çok fazla gelmesi (akması).

galactosa test

Aç karna 500 ml su içinde eritilmiş 0 gram galaktoz içilir. Dört saat sonra idrar topanır. Eğer idrarda 2 gramdan fazla galaktoz mevcutsa, karaciğerin hasta olduğuna hükmedilir;

galactoschesia

süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.

galactoschesis

Süt salgısının kesilmesi.

galactose

biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.

galactosemia

Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.

galactoside

Yapısında galaktoz bulunan bileşik.

galactosis

Süt oluşu.

galactostasia

1. Meme bezi ve kanallarda aşırı miktarda süt toplanması, memede süt stazı; 2. Süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.

galactostasis

1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).

galactosuria

İdrarla galaktoz çıkarılması hali (gebelerde).

galactotherapy

süt tedavisi.

galactotoxin

biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.

galactotoxism

Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.

galactotrophic

Süt salgılanmasını uyarıcı, süt çıkışını artırıcı.

galactotrophy

Sütle beslenme.

galactozymase

biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.

galacturia

Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.

galea

(pl. galeae). Takke

galeanthropy

Kendisinin kedi olduğuna inanma.

galeatus

Başı amnion zarı ile sarılı doğmuş, duvaklı doğmuş.

galen

Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.