Female castration

Kısırlaşıtrma amacıyla overlerin çıkarılması veya ışınlanması;

Female catheter

Kadın mesanesini boşaltmak için kullanılan kısa kateter;

Female hermaphroditism

Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezi bulunmasına rağmen dişi cinsiyet hormonlarının nisbi üstünlüğü sebebiyle vücudun daha ziyade kadınsı görünüm göstermesiyle belirgin hermafroditizm şekli;

female pronucleus

Döllenme yeteneğindeki dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nin çekirdeği;

female pseudohermahroditism

Kişinin dişi cinsiyet bezleri (over'ler)'ne sahip olmasına rağmen erkeğe has dış cinsiyet organları ve sekonder cinsiyet özellikleri göstermesi hali, dişi psödohermafroditizmi;

female sex

Kadın cinsi, kadınlar;

Female urethra

Takriben 5 cm uzunluğundaki kadın uretrası;

femeropopliteal

Genellikle femoral ve popliteal bölgedeki damarları nitelemek için kullanılan deyim.

feminine

Kadına ait, kadınla ilgili, nisal, femininus.

feminism

Erkeklerde bulunan kadın hususiyetleri, erkeğin kadınlara mahsus haller alması, erkekte dişilik vasıfları bulunma, feminizm.

feminist

Kadın fizyoloji ve psikolojisini inceleyen bilgin.

feminization

Dişilik vasıflarının gelişimi, kadınlaşma, dişileşme.

feminize

v. 1. Kadınlaştırmak, 2. Kadınlaşmak.

femoral

Uyluğa ait, femoralis.

Femoral artery, arteria

Uyluk arteri - Femoral arter, femoralis.

Femoral canal

Patolojik olarak uyluk fıtıklarının meydana geldiği aralık, uyluk kanalı, canalis femoralis;

Femoral condyle

Femur lokmaları, condylus femorales;

Femoral hernia

Canalis femoralis'ten meydana gelen taşma, kasık fıtığı;

femoral nerve

Bacak ön siniri, nervus femoralis

femoral sheath

Femur damarlarını saran fasya;

Femoral triangle

Scarpa üçgeni, trigonum femorale;

Femoral trigone

Genitofemoral üçgeni, trigonum femorale;

femoral vein

Uyluk vena, vena femoralis;

femorocele

Femur fıtığı.

femorotibial

Femur ve tibyaya ait.

femur

Uyluk (kalça) kemiği, femur, os femoris.

fenestra

(pl. fenestrae). Pencere, pencere şeklinde delik.

fenestra ovalis

Orta kulağın iç duvarındaki oval (beyzi) delik.

fenestra rotunda

Orta kulağın iç duvarındaki yuvarlak delik.

fenestrate

v. Dlik açmak.

fenestrated membrana

Büyük atardamarların cidarında iç ve orta tabakaların yapısına giren elastik zar;

fenestration

1. Delik açma; 2. Ameliyatla açılan delik.

fennel

Rezene, raziyane.

Fennel oil

biochem. Rezene yağı;

Fergusson's speculum

Boru şeklindeki vaginal spekulum;

ferment

Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment.

fermentation

Mayalanma, fermentasyon.

Fermentation tube

Bakterilerin fermantasyon sonucu gaz çıkardıklarını ispat için kullanılan bir tüp;

fermentogen

biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.

fermentum

Maya.

fermium

biochem. Fm sembolü ile bilinen, atom no:100 ve ato mağırlığı: 252 olan kimyasal element, fermiyum.

ferrate

biochem. Demir asidi tuzu.

ferrated

biochem. Demir ihtiva eder.

ferredus

biochem. Demirden, demirli, demir ihtiva eden.

Ferrein's tubule

İdrar taşıyan tübüllerin böbrek korteksine ait kısmı;

ferri

pref. biochem. Demirli.

ferric

biochem. Demire ait, demirli, hadidi, demir kapsayan.

ferric ammonium citrate

biochem. Hipokrom anemide kulanılan ve %16.5-%18.5 demir ihtiva eden madde.

ferric cacodylate

biochem. Kan hastalıklarında kullanılan sarı şekilsiz toz (C6H18As3FeO6).

ferric chloride

biochem. Astrenjan (buruşturucu) ve kan durdurucu (FeCI3).