family

1. Aile; 2. Zürriyet, döl.

Family history

Kişide mevcut hastalık veya bozukluğun aile fretleri ve akrabalarıyla ilişkisini (onlarda bulunup bulunmadığı v.s.) araştırma bakımından hekim tarafından alınan bilgilerin tümü,aile hikayesi;

family idiocy

Tay-sach hastalığı (görme bozuklukları ile de karışan irsi zeka geriliği).

family planning

Aile planlaması, eşlerin arzuları veya ekonomik durumlarına göre herhangi bir kontraseptif yöntem uygulamak suretiyle sahip olacakları çocuk saısını kendilerinin belirlemesi.

fang

1. Diş kökü; 2. Özellikle köpek veya kurdun azı dişi; 3. Yılanın zehirli dişi.

fantasy

Hayal, hülya, kuruntu.

fantus antidote

Fantus panzehiri: Cıva zehirlenmesine karşı kullanılan ve damar yolu ile verilen kalsiyum sülfür solusyonu;

far point

Gözün net olarak görebildği en uzak nokta;

Farabeuf's operation

İskiye-pubiyotomi;

farad

Elektriksel kapasite birimi, farad.

faradization

Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.

faradotherapy

Hastalığın faradik akımla tedavisi.

farcinoma

At çıbanı, farsinom.

farcy

At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.

farina

1. Mısır v.s. unu; 2. Nişasta.

farinaceous

1. Unlu; 2. Nişastalı.

far-sightedness

Uzağı iyi görebilme.

fart

& v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.

fascia

(pl. fasciae). Akzar, fasya.

fascia anterbrachii

anat. Altkol akzarı.

fascia brachii

anat. Üstkol akzarı.

fascia cervicalis

anat. Boynun bağ dokusu yapraklarının topuna verilen ad.

fascia clitoridis

anat. Dılağı saran bağ dokusu yaprağı.

fascia cruris

anat. Yer yer kas çıkış yeri ödevi gören ve inciğin erkin kemik dışlaklarıyla kaynaşmış olan yüzeyel incik akzarı.

fascia cruris profundus

anat. Bacağın derin akzarı.

fascia dorsalis manus

anat. Elin sırtsal kirişleri üzerinde bulunan akzar.

fascia lata

anat. Tüm uyluk kaslarını saran uyluk akzarı.

fascia penis profunda

anat. Üç kovucuklu özdeği saran daha derindeik oldukça güçlü akzar.

fascia penis superficialis

anat. Derinin doğruca altında yer alan ince akzar.

fascia pharyngobasilaris

anat. Gırtlak çitinin kastan yoksun en üst bölünün bağ dokusundan oluşan çiti.

fascia prostatae

anat. Çevreyle kaynaşmış olan ondül akzarı.

fascia thocacolumbalis

anat. Yüzeyel bir yaprakla diken çıkıntı, eğe açıları.

fascial

Fasya'ya ait.

fascicular

1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.

fasciculated

Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.

fasciculation

Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.

fasciculus

n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.

fasciculus cuneatus

anat. Arka kaytan yolunun etizin (vücut) üst yarısından gelen dışyan bölümü.

fasciculus dorsolateralis

anat. Lissauer kıyı demeti, arka boynuzun ucuyla omuriliğin dış yüzeyi arasındaki tel kümesi.

fasciculus geniculatus

anat. Diz demeti.

fasciculus gracilis

anat. Arka kaytan yolunun, etizin (vücut) alt yarısından gelen, içyan bölümü.

fasciculus interfascicularis

anat. İnici kolaterallar.

fasciculus lateralis

anat. Bozöğenin dışyanında ve omural sinirlerin arka ve ön kökleri arasında yer alan iletim demeti.

fasciculus longitudinalis inferior

Artkafa lobunu şakak lobunun ön ucuna bağlayan iplikler.

fasciculus longitudinalis superior

anat. Beyin yarımkürelerin konveks yüzünün altına giderek alın lobu, artkafa lobuna ve şakak lobuna giden iplikler.

fasciculus mamillothalamicus

anat. Tümsüksü özdekten boztepeye giden tel demeti.

fasciculus occipitofrontalis

anat. Alın lobu ve artkafa lopları ile şakak lobunu birleştiren iplikler.

fasciculus proprius anteiror

Fondomental ön demet (beyinde).

fasciculus proprius lateralis

Fundamental yan demet (beyinde).

fasciculus proprius posterior

Fondamental arka demet (beyinde).