facies glutaea

anat. Böğür kemiği kanadının dış yüzü.

facies inferior

anat. İmikçik yarımyuvarlarının alt yüzleri.

facies inferior linguae

anat. Dilin alt yüzü.

facies inferior patris petrosa

anat. Kayanın alt yüzü.

facies inferolateralis

anat. Aşağı-dışyana bakan yüz.

facies interlobares

anat. Akbağır dokusunun, akbağır lopları arasındaki yarıklarda yer alan, üst yüzleri.

facies intestinalis

anat. Arkaya ve yukarıya yönelik olarak bağırsağa değer yüz.

facies laterales

anat. Fibular yanda bulunan dışyan yüzler.

facies lateralis (fibularis)

anat. Dışyan yüz.

facies lingualis

anat. Dişin dile yönelik yüzü.

facies malleolaris lateralis

anat. Talus makarasının dışyanında bulunan ve dışyan aşıkçığa uyan eklem yüzü.

facies malleolaris medialis

anat. İçyan aşıkçığa uyan, yaklaşık oksal konumlanmış olan, eklem yüzü.

facies mediales

anat. Tibial yanda buluna içyan yüzler.

facies medialis

anat. İçyan yüz.

facies medialis cerebri

anat. İmik orağına yönelik içyan yüz.

facies mesialis

anat. Dişlerin, son molarlara yönelik olmayan, düşey temas yüzeyleri.

facies occlusialis

anat. Çiğneyici yüz

facies orbitalis

anat. Üstbükeç kemiğinin, gözevini sınırlayan bölümü.

facies palatina

anat. Ağız boşluğuna yönelik yüz.

facies palmares

anat. Bükülme yüzleri.

facies patellaris

anat. Dizkapağı kemiğine uyan eklem yüzü.

facies pelvina

anat. Kuyruksokumu kemiğinin leğene yönelik ön yüzü.

facies plantares

anat. Bükülme yüzleri.

facies posterior

anat. Arka yüz.

facies posterior lentis

anat. Görgücün, yarıçapı yaklaşık 6.5 mm olup eğriliği daha çok olan, arka yüzü.

facies posterior patris petrosae

anat. Kayanın arka yüzü.

facies pulmonalis

anat. Yüreğin, yandan akbağırlara (pulmo) komşu olan, üst yüzü.

facies renalis

anat. Aşağıya ve dışyana bakan, böbreğe yönelik içbükey yüz.

facies sternocostalis

anat. Yüreğin öne yönelik dışbüküye yüzü.

facies superolateralis cerebri

anat. İmiğin süt-dışyan yüzü.

facies temporalis

anat. Alın kemiğinin dışyan yüzü.

facies urethralis

anat. Kamışın alt yüzü.

facies vesicalis

anat. Dölyatağının öne ve aşağıya bakan ve sidik torbasına yönelik olan yüzü.

facila nerve

Yedinci kafa çifti, yüzün başlıca motor siniri, nervus facialis, portio dura;

facilitation

Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.

facing

Kaplama (diş).

faciobrachial

Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.

faciocephalalgia

yüz ve baş nevraljisi, fasyosefalalji.

faciocervical

yüze ve boyuna ait, fasyoservikal

faciolingual

Yüz ve dile ait.

facioplasty

Yüzün plastik ameliyatı, fasyoplasti

facioplegia

Yüz felci, fasyopleji.

factitious

1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;

factor

biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.

factor I

biochem. Pıhtılaşma faktörlerinden biri, fibrinojen.

factor II

biochem. Pıhtılaşma faktörlerinden biri, prothrombin.

factor III

biochem. Pıhtılaşma faktörlerinden biri, thromboplastin.

factor IV

biochem. Pıhtılaşmada rol oynayan faktörlerden biri, kalsiyum.

factor IX

biochem. Pıhtılaşma faktörlerinden biri (eksikliğinde Christmas hastalığı gelişir)

factor V

biochem. Pıhtılaşma faktörlerinden biri (eksikliğinde parahemofili gelişir).