fibrinoid

biochem. Homojen, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı hassaya sahip ve fibrine benzer madde.

fibrinolysin

biochem. Fibrini eriten bir enzim.

fibrinolysis

Fibrinin çözülmesi tdağılması.

fibrinopenia

Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.

fibrinoplastin

biochem. See: Paraglobulin.

fibrinosis

Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.

fibrinous

Fibrinli.

Fibrinous bronchitis

Balgamla fibrin artıklarının atılışı ile belirgin ronşitis.

fibrinous pleurisy

Fibrinöz eksüda ile belirgin plörezi;

fibrinuria

İdrarda fibrin çıkması,fibrinüri.

fibroadenia

Lenf dokusunun fibröz dejenerasyonu, fibroadeni.

fibroadenoma

Lifli elementler ihtiva eden adenom.

fibroadipose

Lifli ve yağlı.

fibroangioma

Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.

fibroblast

Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.

fibroblastoma

Bağ dokusu hücrelerinden kaynaklanan tümör, fibroblastom.

fibrocarcinoma

Lifli elementler ihtiva eden karsinom, fibrokarsinom.

fibrocartilage

İçinde fibröz doku ihtiva eden kıkırdak.

fibrocartilaginous

Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.

fibrocaseous

Fibröz doku ile kaplanan yumuşak peynri kıvamındaki doku.

fibrochondritis

Fibrokartilaj dokunun iltihabı.

fibrochondroma

Lifli elementler ihitva eden kondrom, fibrokondrom.

fibrocongesitve

Organda bağ dokusu artımına bağlı devamlı kanlanma gösteren.

fibrocratilagineus membranae tympani

Kulak (timpan) zarı halkası (kulak oluğu içinde yerleşmiş bulunan kulak davulu zarının kalınlaşmış olan çevre kısmı).

fibrocyst

Kistik dejenerasyong österen fibroma.

fibrocystic

Fibrokiste ait olan, fibrokist ile ilgili.

fibrocystic disease of bone

Bu hastalıkta mevcut olan kemikkistleri bir tane veya yaygın durumda olabilir.

fibrocystic disease of breast

See: Mastitis.

fibrocystic disease of pancreas

See: Mucoviscidosis.

fibrocystoma

Lifli elementelr ihtiva eden kistik tümör, fibrosistom.

fibrocyte

Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.

fibrocytogenesis

Bağdokusu fibrillerinin gelişimi, fibrositojenez.

fibrogen

See: Fibrinogen.

fibroglioma

Lifli elementler ihtiva eden gliyom.

fibroid

Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.

fibroid (fibrous) pneumonia

Alveollere fibrinli bir eksüdanın çıktığı pnönomini;

fibroid change

fibroid değişme, dokunun bağ dokusu yapısı alması.

fibroid degeneration

dokuda bağ dokusu liflerinin aşırı artımı ile belirgin dejenerasyon;

fibroid heart

Fibroid djenerasyon gösteren kalp.

Fibroid polyp

Fibröz dokudan gelişen saplı polip;

Fibroid tumo(u)r

See: Fibroma;

fibroid tumor

Fibroid tümör.

fibroid uterine tumor

Lifsel rahim tümörü.

fibrolipoma

Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu ur, fibrolipom.

fibroma

Selim tabiatlı bağ dokusu uru, fibrom.

fibromatogenic

Fibrom meydana getiren, fibromatojen.

fibromatosis

1. Bağ dokusu artımı, tümöre benzer yumru oluşturmak üzere belli bir kısımda bağ dokusu hücrelerinin hiperplazi göstermesi; 2. Çok sayıda fibromların oluşması ile belirgin durum.

fibromatous

Fibromu, fibromatöz.

fibromectomy

Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.

fibromium

İçinde bağ ve kas dokusu bulunan ur.