F(a)ecal incontinence

Aşırı derecede dolu bir idrar kesesinden, damla idrar gelmesi;

face

Nöbetli yüz ağrısı.

face ache

(ague), Nevralji, yüz ağrısı.

Face presentation

Yüz prezentasyonu;

face-bow

Dişçilikte alt ve üst çene arasındaki yapısal ve görevsel ilişkileri tesbitte kullanılan özel alet.

facet

1. Ufak yüz; 2. Kemiğin küçük düz yüzeyi, faseta.

facial

Yüze ait, facialis.

facial artery

Yüz damarı.

Facial artery, arteria

Yüz arteri, facialis. (Transverse facial artery, arteria, Yüz transvers (enine) arteri, transversa faciei);

facial bones

Yüz kemikleri.

Facial canal

Fallopia kanalı, canalis nervi facialis;

facial center

Beyinde yüz hareketlerini idare eden merkez;

Facial index

Yüz uzunluğunun 100 ile çarpımının yüz genişilğine bölümü;

facial myokymia

Uzun süre fenotiazin grubu ilaç kullanan kimselerde görülebilir.

facial nerve

Yedinci kafa çifti.

Facial palsy

Nervus facialis'in tektaraflı felci (Nervus facialis'ten sinri alan yüz kasları felce uğramıştır. Felçil taraftaki göz kapağı tam kapanamaz, yarı açıktır, alın kısmen buruşmuş,a ğız normal tarafa doğru çekilmiştir);

facial paralysis

Hareket sinirlerin facialis'ten gelen adelelerin felci.

Facial tic

Yüz kaslarında görülen devamlı kasılma veya seğirme ile belirgin tik;

facial vein

yüz veni vena facialis;

facies

See: face.

facies anteiror lateralis

anat. Humerusun, crista tuberculi majorisin uzantısının dışyanında bulunan, ön-dışyan yüzü.

facies anterior

anat. Ön yüz.

facies anterior lentis

anat. Görgücün, yarıçapı 8.3-10 mm olup eğriliği daha çok olan, arka yüzü.

facies anterior medialis

anat. Humerusun ön-iç yan yüzü.

facies anterior palpebrarum

anat. Göz kapaklarının arka yüzü.

facies anterior patris petrosae

anat. kayanın ön yüzü.

facies anterolateralis

anat. Kas sonuç yeri ve çıkış yeri ödevi gören öne yana yönelik yüz.

facies articularis

anat. Eklem yüzü.

facies articularis acromialis

anat. Akromyona değen eklem yüzü.

facies articularis acromii

anat. Köprücük kemiğiyle bağlantı sağlayan eklem yüzü.

facies articularis anterior

anat. Eksen kemiğin ön eklem yüzü.

facies articularis calcanea anteiror

anat. Talus başının altında bulunan ve calcaneusa uyan ön eklem yüzü.

facies articularis capitis costae

anat. eğe başçığındaki eklem yüzü.

facies articularis carpea

anat. El bileğine uyan, uzaksala yönelik, eklem yüzü.

facies articularis inferior

anat. Talusa yönelik, alt eklem yüzü.

facies articularis malleoli

anat. Dışyan aşıkçığın talusa yönelik eklem yüzü.

facies articularis sternalis

anat. Köprücük kemiğinin göğüs kemiğine yönelik eklem yüzü.

facies articularis superior

anat. kaval kemiğinin diz eklem yüzleri.

facies articularis talaris anterior

anat. Talusa uyan küçük, ön eklem yüzü.

facies articularis talaris posterior

anat. Arka bulunan ve talusa uyan en büyük eklem yüzü.

facies articularis thyroidea

anat. Laminanın yanalında yer alarak kalkan kıkırdağa uyan oldukça öne çıkık eklem yüzü.

facies articularis tuberculi costae

anat. Göğüs omurlarının enine çıkıntılarına uyan eklem yüzü.

facies auricularis

anat. Böğür kemiğine uyan ve kulak kepçesini andıran eklem yüzü.

facies contactus

anat. Dişlerin temas yüzleri.

facies costalis

anat. Eğelerin üzerine oturan akbağır yüzü.

facies diaphragmatica

anat. Karabağrın bölece yönelik yüzü.

facies distalis

anat. Dişlerin birinci keser dişe yönelik olmayan, düşey temas yüzeyleri.

facies dorsales

anat. Açılma yüzleri.

facies externa

anat. Akzarsı tepeliğe yönelik dış yüz

facies gastrica

anat. Üstte yer alarak kursağa değen yüz.