da costa's syndrome

Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.

dacnomania

Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.

Dacosta's disease

Nörosirkülatuvar asteni, asker kalbi;

dacry

pref. Gözyaşı.

dacryagogatresia

Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.

dacryagogue

& Ağlatıcı (faktör), gözyaşı döktürücü (amil).

dacryoadenectomy

Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.

dacryoadenitis

Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.

dacryocele

Gözyaşı kesesi fıtığı.

dacryocyst

Gözyaşı kesesi.

dacryocystalgia

Gözyaşı kesesi dilatasyonu.

dacryocystcele

Gözyaşı kesesinin dışarıya doğru bombeleşmesi.

dacryocystectomy

Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.

dacryocystitis

Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.

dacryocystography

Kontrast madde ile doldurulduktan sonra gözyaşı boşaltım aygıtının radyolojik olarak incelenmesi.

dacryocystorhinostomy

Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.

dacryocystotomy

Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.

dacryohemorrhea

Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.

dacryolith

Gözyaşı taşı.

dacryoma

Gözyaşı tümörü.

dacryon

Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.

dacryops

1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.

dacryopyorrhea

Cerahatli gözyaşı gelişi.

dacryorrhea

Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.

dacryuria

Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.

dactyl

El veya ayak parmağı.

dactylar

parmakla ilgili.

dactylate

parmağa benzeyen.

dactylic

Se: Dactylar.

dactylion

parmaklar arasında perde olması.

dactylitis

El ve ayak parmaklarının iltihaplı hali, daktilit.

dactylogryposis

El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.

dactylology

sağır ve dilsizler tarafından kullanılan ve parmak işaretleri ile anlaşma sağlayan yöntem.

dactylolysis

El veya ayak parmağının kopup ayrılması.

dactylolysis spontanea

Zencilerde görülen 4. veya 5. ayak parmağının belli bir bölgede yumuşayarak kendiliğinden kopup ayrılmasıyla belirgin sebebi bilinmeyen durum.

dactylomegaly

El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.

dactylophasia

Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.

dactyloscopy

Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.

dactylospasm

El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.

dactylus

El veya ayak parmağı.

dahilite

biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.

dahlin

Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.

Daily dose

Bir ilacın 24 saat içinde alınacak miktarı, günlük doz;

Dakin's solution

Sodyum hipokloridin sudaki eriyiği (antibakterist olarak kullanılır);

Dalrymple's disease

Siklokeratitis;

daltonism

Renk körlüğü, daltonizma

Dalyrmple's sign

Egzoftalmik guatrda gözkapakalrının normaldekinden çok dahaf azla aralık olması;

Damoiseau curettage

Plevra boşluğuna toplanmış sıvının üst sınırını gösteren yatık S biçiminde çizgi.

Damoiseau's sign

Sıvılı plörezide sırtta belirli bir eğrilik gösteren matite çizgiis;

dance

Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).