billous pneumonia

Hematojen ikter bulunan pnömoni;

billroth ameliyatı

Kısmi gastrektomi.

Billroth's operation

1. Enine bir şakla yapılan pilorektomi; 2. Ön gastroenterostomi ile birlikte yapılan pilorogastrektomi; 3. Bir dil ameliyatı;

bilobate

İki loplu.

bilobate hymen

İki loplu (parçalı) himen;

bilobular

İki lobüllü.

bilocular

İki gözlü, iki boşluk veya iki bölüm gösteren.

Bilocular joint

Yüzlerinden biri iki loplu eklem;

bimanous

İki eli bulunan, iki elli.

bimanual

Her iki el kullanılarak gerçekleştirilen, jinekolojide iç genital organların muayenesi için kullanılan bir yöntem.

bimanual examination

İki el yardımıyla yapılan muayene;

Bimanual palpation

İki el yardımıyla yapılan palpasyon;

bimanual pelvic examination

İki el kullanılarak yapılan pelvis muayeneis (Bir elin parmakları batın üzerinde iken diğer lein bir parmağı vagina veya rektum'da olmak üzere yapılan muayene şekli);

bimastic

İki memeli.

bimastism

İki memelilik.

bimastoid

Her iki mastoid çıkıntısına ait, mastoid çıkıntıları ilgilendiren.

Binamual comprehension of the uterus

Doğumda plasentanın çıkışını takiben atoni kanaması geliştiği zaman kanamayı durdurmada uygulanan bir metod (Bir el vagina'dan diğer el karın üzerinden atonik uterus'u sıkıştırmaya çalışır);

binaural

Her iki kulağa ait, kulakları ilgilendiren, iki kulakta yapılan, binoral.

binauricular

Her iki oriküle ait, orikülleri ilgilendiren, binoriküler.

binet test

Bir kişinin zihinsel yaşı ile kronolojik yaşı arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde kullanılan bir seri test.

Binocle bandage

Her iki gözü örten bandaj.

binocular

İki gözde yapılan her iki göze ait, gözleri ilgilendiren, binoküler.

Binocular microscope

İki gözlü mikroskop;

binodide of mercury

Potasyum iyodür çözeltisi içinde civa iyodür katılarak elde olunan sıvı.

binovular

İki ayrı yumurtadan türeyen.

binovular twin

İki ayrı ovum'un iki ayrı sprematozoon tarafından döllenmesi sonucu oluşan, aynı veya değişik cinsiyette çift yumurta ikizleri (Uterus'ta ayrı keseler içinde gelişen iki fetüs, iki plasenta ve iki koryon'la belirgin ikiz gebelik sözkonusudur);

binovular twins

Çift yumurta ikizleri, ayrı cinsiyet taşıyabilirler.

bio

pref. Hayat

biocatalyst

biochem. Enzimlere verilen genel ad.

biochemistry

biochem. Hayati kimya, canlılardaki kimyasal olayları inceleyen bilim, biyo-kimya.

biocolloid

biochem. Hayvanı veya nebati dokudan çıkarılan bir koloid.

biodynamics

Yaşatıcı hareketler veya faaliyet nazariyesi.

bioelectricity

Doku hücrelerinde oluşan elektriklenme, canlı dokulardaki elektrikiyet.

bioelement

Canlı hayatı için gerekli herhangi bir madde.

bioenergetics

Canlı organizmalada meydana gelen enerji değişimlerini konu alan bilim dalı.

bio-engineering

Hastalar tarafından haricen kullanılmak, hastalara takılmak veya hastaların gövdeleri içine yerleştirilerek kullanılmak için ayrıntılı, mikro-elektronik veya mekanik aygıtların yapımı ile uğraşan bilim dalı.

bioflavonoid

Birçok bitkilerin yapısında bulunan, özellikle kılcal damar duvarlarının tonüsünü muhafazada gerekli bir madde.

biogenesis

Ruhiyat ilmi, canlı maddenin daima canlı maddeden geldiği nazariyesi, biyojenez.

biokinetics

Canlıların hareketlerini konua alan bilim dalı, biyokinetik.

biologic evolution

Bütün hayvan ve bitkilerin ilkel şekillerden derece derece tekamülle bugünkü şekle geldiklerini ileri süren teori, evrim teorisi;

biological

Biyolojiye ait, biyolojik.

Biological reservoir

Zararlı mikropların üreyip çoğalmalarına müsait hayvanlar.

biologist

Biyoloji uzmanı veya bilgini, biyolog.

biology

Hayat ilmi, hayatiyet, canlıların genel olarak birbiri ve çevreleri ile olan ilgilerini, yapı ve fonksiyonlarını gösteren bilim, biyoloji.

biolysis

Canlıların eritme hassası, biyoliz.

biomagnetism

Canlı varlıktaki mıknatıslık.

biomathematics

canlının hayat faaliyetlerini matematiksel kurallara uygulayarak inceleyen bilim dalı, canlı organizmaların yaşaış ve çalışmasının matematiksel sayı ve görüntülerle belirtilmesi.

biometeorology

fiziksel çevre ve iklim faktörlerinin canlılar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, biyometeoroloji.

biometer

Canlı organizma tarafından hayatiyet gösterisi olarak ıtrah edilen CO2 miktarını ölçen özel alet, biyometre.

biometrical

Hayat mukayesesine ait.