Biermer disease

Pernisiöz anemi adı da verilen bu hastalık, eritrositlerin sür'atle azalması, dil sırtının emles hal alması, mide-barsak bozuklukları ve zayıflık ile kendini gösterir;

bifid

İki bölüme ayrılmış durumda olan çatallı, yarık.

bifid spine

(cleft spine, cloven spine), spina bifira;

Bifid tongue

Yarık dil;

bifurcate

Çatallı, iki dallı, bifurkus, bifurcatus.

bifurcation

İki dala ayrılma, çatal (yeri), bifurkasyon, bifurcatio.

Bigelo-'s septulum

Calcar femorale: Crural.

Bigeminal body

Corpora bigmeina;

bigeminal nerve

Üçüncü sakrum siniri, nervus bigeminus;

bigeminal pulse

İki vuruştan sonra uzun bir aralık veren nabız, pulsus bigeminus;

bigeminus

1. Eş; 2. Çift; 3. İkiz (sinir).

bilateral

Her iki tarafa ait olan.

bilateral symmetry

İnsan vücudu şeklinde olan simetri;

bile

Öd, safra, bilis.

Bile capillary

Karaciğerdeki hücre arası boşluklarda başlayarak birbirleriyle birleşen ve bu şekilde bir safra kanalı meydana getiren oluşumlar, safra kapilleri;

bile duct

Safra kanalı.

bile pigment

Safra sarısı (boyası)

bile salts

Safra tuzları.

bile stone

Safra taşı.

biliary

Safraya ait, bilyer.

biliary acids

Sarfa asitleri.

biliary calculus

Safra taşı

Biliary canal

Safra yolları;

Biliary cirrhosis

İntra veya ekstrahepatik safra yolları hastalığı (taş, tümör, iltihap) nedeniyle gelişen sarılık, karaciğer ve dalak büyümesi ile belirgin siroz;

biliary colic

Safra kesesi kuluncu

biliary diabetes

Safra şekeri.

biliary ducts

Safra yolları.

biliary fistula

Safranın, anormal olarak vücut yüzeyine veya bir başka organa boşalmasına sebep olan kanal.

Biliary pigment

See: Bile pigments;

Biliary tract

Safra yolları;

biliation

Safra sekresyonu.

Biliboth's disease

Cerahatlı meningosel;

bilic

See: Biliary

bilicyanin

biochem. Bilirübinden elde edilebilen mavi pigment.

bilifecia

Dışkıda safra bulunması, ödlü dışkı.

biliferum

Öd taşıyıcı, bilifer.

bilification

Safra (öd) oluşumu veya salgısı.

bilifulvin

biochem. Bilirübin.

biligenesis

Safra meydana gelme, bilijenez.

biligenetic, biligenic

1. Safra meydana getiren; 2. Safradan doğan (ileri gelen), bilijenik.

bilineurine

biochem. See: Choline.

bilious

Öde ait, ödlü, safravi, biliyöz, biliocus.

bilious temperament

Huysuz mizaç;

Bilious vomit

Safralı kusma;

bilirachia

Belsuyunda safra bulunması.

bilirubin

biochem. Hemoglobinin yıkılmasından açığa çıkan kırmızı boya: En önemli safra boyası, normal olarak kanda ve idrarda eser olarak bulunur, bilirübin.

bilirubinemia

kanda bilirübinin çoğalması, bilirübinemi.

bilirubinuria

İdrarda bilirübinin çoğalması, bilirübinüri

biliuria

İdrarda safra bulunması, biliüri

biliverdin

biochem. Safrada bulunan yeşil pigment (C38H36N4O8)