bedsore

Yatak yarası, uzun zaman hasta yatmaktan bedende meydana gelen yara, yatak çıbanı, Eskar dekubitis.

Beef heart antigen

Sığır kalbi antijeni: Taze normal sığır kalbinin mutlak alkolle muamelesi sonucu hazırlanmış Wassermann antijeni;

beef tapeworm

Taenia saginata;

beer's knife

Katarakt ameliyatlarında, lensin çıkarılması amacıyla korneaya insizyon yapılması için kullanılan, ince ve üçgen şeklinde kesici kısmı olan alet.

beet sugar

biochem. Pancar şekeri;

beferenstrate hymen

İki delikli himen;

behaviorusim

Davranış şekline ait, kişinin olaylara ve çevresine karşı gösterdiği reaksiyonları kendine konu edinen bir psikoloji dalı.

behaviour

Davranış, başalarıyla kurulan ilişki, psikolojik anlamda, bir organizmanın bulunduğu çevredeki durumuna göre aldığı vaziyet.

behçet's syndrome

Hulusi Behçet tarafından 1937'de tanımlanan sendrom.

Beijerinck's reaction

Kolera kültürü üzerine sülfürik asit damlatılmasıyla kırmızı renk oluşması;

belch

v. Geğirmek

belladonna

Güzelavrat otu (Atropa bellodonna)'nın kurutulmuş yapraları, güçlü bir antispazmodik etkisi vardır.

bellocq's sound, cannula

Nares posterior'un tamponlanmasında kullanılan kıvrık bir tüp.

bellows

Akciğer

bell's mania

Bir çeşit akut mania.

bell's palsy

Bir çeşit felç.

Bell's paralysis

See: Facial palsy;

belly

Karın.

belonoid

İğne şeklinde, iğneye benzer.

Bence-jones protein

Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkarılan bir cins protein.

bends

Dalgıç hastalığı, ahva tazyikinin aniden değişmesi ile meydana gelen bir hastalık (dalgıçlarda ve maden işçilerinde görülür), Caisson hastalığı.

benedicts solution

Kolayca redüklenen bir bakır sülfat çözeltisi.

Benedikt's syndrome

Mesencephalon'un tegmentum kısmındaki lezyondan ileri gelen paralizi ki, lezyonun bulunduğu tarafta okülomotor felci, mukabil tarafta üst tarafın tremor ve parezisi ile belli olur;

benign

İyi huylu, selim (tümör).

Benign tertian malaria

Plasmodium vivax'ın sebep olduğu 3 günde bir gelen ateş ve titreme nöbetleriyle belirgin sıtma şekli;

Benign tumo(u)r

Selim ur;

Bennett's fracture

Birinci el bileği kemiğinin süblüksasyonla beraber uzunlamasına kırılması;

benzalkonium

Detarjan etkisi olan antiseptik bir madde %1'lik çözeltisi deri ilaçlarında, 1:20.000-1:40.000'lık çözeltiis ise irrigasyonlarda kullanılır.

benzathine penicillin

Profilaktik amaçla kullanılan uzun tesirli depo penisilin (15-30 gün terapötik etkiye sahiptir);

benzedrex

biochem. Burun mukozasını kurutan bir madde.

benzedrine

biochem. Amfetamin'in ticari adı, benzedrin.

benzene

biochem. Uçma ve yanma kabiliyeti olan ve katandan çıkarılan renksiz bir karbonlu hidrojen, Benzen.

benzidine

biochem. Kan muayenesi için kullanılan bir bileşim (NH2C6H4, C6H4NH2).

benzin (e)

biochem. Benzin (yağ, kauçuk, reçina vs. eritmek için kullanılan bir sıvı).

benzinium

biochem. See: Benzin.

benzoate

biochem. Benzolik asidin tuzu.

benzoated

biochem. Benzoik asitle yüklü.

benzocaine

biochem Etilaminobenzoat'ın patentli adı.

benzoic

biochem. Antiseptik beyaz billuri asit (C7H6O2);

benzoic acid.

biochem. Mantarların üremesini durduran ve antiseptik özellikleri olan bir sıvı.

benzoin

biochem. Antiseptik ve balgam söktürücü bir reçine.

benzoin varnish

Eter'de eritilmiş tolu balsamı, siyah çamsakızı ve benzoin eriyiği (yara vb. lezyon üzerine sürülmesini takiben kuruyarak inces teril bir tabaka oluşturur);

benzol

biochem. Katran tasfiyesinden hasıl olan bir karbonlu hidrojen, Benzol.

benzolism

Benzen zehirlenmesi.

benzonaphthol

biochem. Barsaklar için muzaddı taffün olarak kullanılan beyaz toz.

benzosulfimide

biochem. See: Saccharin.

Benzyl

chem. Benzil alkol (C7H8O), lokal anestetik

benzyl benzoate

Uyuz ve bit tedavisinde dıştan kullanılan açık renkli yağsı sıvı (C14H12O2).

bephenium hydroxynaphthoate

Kancalı kurt ve yuvarlak solucanlar üzerinde etkili olan anthelmentik.

berast pump

Emzirme devresinde memelerde toplanan sütü çekmeğe mahsus araç; süt çekeceği;