Basic stain

Bazik boya;

Basilar process

Artkafa kemiğinde, foramen magnum'un önündeki yassı kemik kısmı;

basilar suture

Artkafa kemiği ile sfenoid kemğin birleştiği dikiş çizgisi;

basilar vein

Kafa bazisinde (kaidesinde) ven,

basilar vertebra

En alt bel omuru;

basilar vertebral insifficiency

See: Vertebrobasilar insufficiency;

basilic (al)

Bazilik: 1. Kolun üst tarafının yüzeysel venlerinden içyanda olanı; 2. Bilek damarı.

basilic (al) vein

Bazilik (karadamar) ven, vena basilica.

basilic vein

Ön kolda bir ven, vena vesilica;

basillar membrana

İç kulakta lamina spinalis7in zarsı kısmı;

Basiotripsy

Doğuma engel sebep yüzünden rahim içindeik çocuğun başının ezilmesi.

basis

See: Base.

basis cerebri

Beyinin alt yüzü

basis cordis

Kalb kaidesi (tabanı)

basis crania

kafa kaidesi (tabanı).

basis cranii externa

Kafatası dış kaidesi.

basis cranii interna

Kafatası iç kaidesi

basis fracture

Kafa kaidesi kırığı.

basis mandibuli

Alt çene alt kenarı.

basis metatarsalis

Metatars tabanı.

basis patellae

Diz kapağı kemiği (patella) tabanı.

basivertebral vein

Vena basivertebralis;

basket cell

Sepet şeklinde hücre (beyin korteksi siniri);

basophil

Bazik boyalara karşı ilgi gösteren.

basophil test

Erken ve geç aşırı duyarlık olayları arasındaki ayrıcılığı ortaya koyan bir tesT;

basophilia

Kandaki bazofillerin çoğalması.

Basophilic

Hipofizin bazofil hücreli tümörü;

Basophilic degeneration

1. Bazik boylarla bağ dokusu hücrelerinin maviye boyanması hali (bazı durumlarda görülür); 2. Kanda bazofilik eritrositlerin aşırı miktarda artışı;

basophilic hyperpituitarism

Hipofiz ön lobundaki bazofilik hücrelerden aşırı adrenokortikotropik hormon salgılanması sonucu gelişen durum, Cushing sendromu;

Bassini's operation

Kasık fıtığında yapılan radikal bir ameliyat;

bath

Banyo

bath chair

Hasta gezdirmeğe mahsus tekerlekli iskemle.

battered bay syndrome

Hırpalanmış bebek sendromu.

Battledore placenta

Göbek kordonunun plasenta'nın fetal yüzünde ortaya değl de kenara yakın tutunma gösterdiği plasenta;

Baume scala

Sıvıların yoğunluklarını ölçen dereceli cetvel;

bazal metabolism

İstirahat esnasında, yaşamın devam ettirilebilmesi için gerekli olan en küçük enerji değerini gösteren ölçü.

bazin's disease

Kadınların bacak derisinde meydana gelen, kronik ve nüksler yapan bir hastalık

beam

Işın 8güneş ve röntgen).

bearing-down

Doğumun ikinci devresinde duyulan ağrılar için kullanılan bir deyim.

Bearing-down pain

Doğumun ikinci devresinde görülen fetüsü aşağıya itici ağrılar;

beat

Kanın damarlarda ve kanda gösterdiği vurum tarzı hareketler.

beaver-breather

Aralıklı pozitif basınçla çalışan respirator.

Bechterew's sign

Tabes dorsalis'de dizardında görülen hissiyat kaybı;

Bechterew's symptom

Otomatik hareketlerde yüz kaslarının felçli olması;

Bechterew-Strumpel disease

Omurga kemiklerinin spesifik olmayan kronik ankilozu;

Beck's triad

Vena basıncında artma, arter basıncında düşme ile müterafık kalb kompresyonu;

Beclard's operation

Kalça eklemi ampütasyonu;

Becquerel's ray

Radyoaktif maddelerden yayılan ışınlar;

bed

biochem. Hava ile şişirilen kauçuk, yatak.

bed-bug

Cimex türüne ait kan emici bir haşere, tahta kurusu.