Baker's dermatatrophia

Herhangi bir kimyasal madde veya allerjen ile temas sonucu oluşan dermatit.

baker's itch

Şeker veya unla temasa bağlı olan kontakt dermatit.

Baker's salt

biochem. Amonyum karbonat;

Baker's stigma

Devamlı hamur yoğuran fırın işçilerinin parmaklarında oluşan nasırımsı yumrular;

baking soda

biohcem. Sodyum bikarbonat;

balance

biochem. a) Tartı b) Farklı element veya kısımların birbirine uyması, istikrar, balans, c) Azot bilançosu, denklem.

balaneutics

Şifalı suların terkibini ve tedavi değerlerini konu alan bilim dalı.

balanic

1. Peniş bası (glans peniş) ile ilgili, 2. Klitoris başı (glans clitoridis) ile ilgili.

balanoblennorrhea

Bel soğukluğu (gonore)'na bağlı akıntı ile seyreden glans penis iltihabı.

balanoplasty

Penis başı üzerinde uygulanan herhangi bir estetik ameliyat.

balanoposthitis

Penis başı ve sünnet derisinin iltihabı.

balanoposthomikosis

Gangrenleşme gösteren glans penis iltihabı.

balanopreputial

Peniş başı ve sünnet derisiyle ilgili.

balantidiasis

Balantidium coli'nin etken olduğu dizanteri tarzındaki hastalık.

balanus

Glans penis veya glans clitoris.

bald

Kel.

Bald pate

Saçları dökülmüş baş, dazlak baş.

baldness

Kellik.

Baldwin's operation

Sun'i vagina yapma;

Balfour's disease

Kloroma veya klorosarkoma;

balinitis

Penis ve sünnet mukozasının iltihabı, balanit.

balkan beam

Hastane yatanağı takılan tahtadan bir kiriş.

Ball-and-socket joint

Kalça eklemi tipindeki eklem;

ballism, ballismus

See: Athetosis.

ballistocardiogram

Balistokardiyograf aracılığıyla elde edilen çizelge.

ballistocardiograph

Balistokardiyografi'de kullanılan alet.

ballistocardiography

Her kalp atımı ve kanın büyük damarlara geçişi esnasında bu faaliyete bağlı olarak meydana gelen vücut hareketlerinin çizelge halinde kaydedilmesi, balistokardiyografi.

balloon sickness

Çok yüksek irtifalarda meydana gelen hastalık, dağ hastalığı;

Balloon tamponade

Üç boşluklu bir sonda olup, özofagus kanamalarını durdurmakta kullanılır;

ballottement

1. Sıvı içindeki bir cismin, aniden ileriye doğru itilişini takiben tekrar eski yerine dönüşü (sıvı ortamda bulunan tümör v.s. oluşumun varlığını ve büyüklüğünü tesbitte kullanılan bir muayene metodu); 2. Amnion sıvısı içinde fetüsün mevcudiyetini, dolayısıyla gebeliğin kat'i belirtisini göstermek üzere uygulanan bir metot (Bk. external ve internal ballottement).

Balm

İlaç olarak kullanılan bir kaç çeşit yağ, balsam yağı.

balneology

Banyo ile tedavi ilmi, balneoloji.

balneotherapy

Banyo tedavisi.

balnephobia

İğne ve benzeri sivri uçlu cisimlerden aşırı korkma, bu nitelikte bir cismin kendisine değmesinden aşırı ürkme.

balsam

1. Pelesenk; 2. Merhem.

balsam of peru

Güney Amerika'da yetişen ağaçların köklerinden elde edilen koyu kıvamda, aromatik bir sıvı.

balsam of tolu

Kahverengi aromatik ibr reçine Friar balsamı'nın ana maddesi.

baltimore paste

See: Aluminium paste.

band

1. Bağ; 2. Kuşak; 3. Şerit.

bandage

Bandaj, sargı.

Bang's disease

Hayvanlarda görülen ve Brucella abortus tarafından yapılan düşük hastalığı;

bankhart's operation

Omuz ekleminin tekrarlayan çıkıklarında uygulanan ve glenoid boşluğun tamirini amaçlayan bir ameliyat.

Banti disease

Ekseriya lökopeni ile birlikte, önce dalak sonra da karaciğer büyümesi ile beliren müzmin bir hastalık. (Bunlara sonradan ürobilinüri, siroz, asit ve kanamalar eklenir);

Banting treatment

Şişmanlığı azaltma amacıyla karbonhidrat ve yağların diyetten kaldırılması ile belirgin tedavi;

Barany's symptom

Kulak , sıcak su ile yıkandığında o tarafa doğru nistagmus görülür. Eğer su soğuk ise nistagmus karşı tarafa doğru olur. Labirent hastalıklarında bu nistagmus kaybolmuştur.

barba

Sakal.

Barber's itch

Yüzde sakal derisi üzeinde yerleşen mantar hastalığı;

barbiturate

biochem. Barbitürik aidin tuzu.

barbiturates

pl. Barbiturik asit (malonik asitle ürenin birleşimi)'ten türeyen ve birçok çeşitleri olan sedatif ilaçlar.

Barbituric

biochem. Barbitüratlar ailesine ait asit (C4H4O3N2);