B.C.G.

Sığır tüberküloz basilinden yararlanarak hazırlanan bir aşı.

B.C.G. vaccine

Tüberkülozu önlemekte kullanılan aşı;

Babcock's operation

Varisli toplar damarın çekilerek çıkarılması;

babesia

Tek hücreli parazitlerin bir cinsi, Piroplasma (Bazı omurgalıların kanında parazit olarak bulunurlar).

babesiosis

Babesia (piroplasma) cinsi parazitlerin meydana getirdiği enfeksion.

babinsi's reflex (sign)

Ayak tabanı sert ve künt bir cisimle çizildiğinde baş parmağın aşağıya büküleceği yerde yukarı doğru kıvrılması.

Babinski reflex

Tabanda bir uyartı yapıldığı zaman ayak parmaklarının fleksiyon yerine ekstensiyon yapmaları (piramidal yol afetlerinde görülür), Babinski refleksi;

Babinski's sign

1. Siyatikte Aşil refleksinin kaybolması; 2. Hemiplejilerde ayaktabanı çizildiğinde meydana gelen ekstansiyon hareketi;

Babinski's symptom

Siyatik hastalığında Achilles refleksinin kaybolması veya azalması;

Babinski's syndrome

1. Frengili menenjit, tabes dorsalis, paralitik bunama ve yine frengiye bağlı kalp ve arter bozukluklarının bir arada olduğu hastalık tablosu; 2. Frenginin geç tezahürlerine ve mesela tabese kalp ve damar bozukluklarının eklenmesi;

Babinsk's phenomenon

See: Babinski's reflex;

baby

Bebek, süt çocuğu.

baby bottle

Biberon, emzik, emzik şişesi.

baby farm

Çocuk bakımevi (ücretli).

baby grid

Bebek gelişiminin çizelge halinde gösterildiği kontrol kartı.

baby linen

Çocuk takımı.

baby talk

Küçük çocuklara has yarı anlaşılır telaffuzla belirgin konuşma, bebek konuşması.

Bacilic vein

Vena basilica;

bacillary

1. Basilli; 2. Basillere ait.

Bacille Calmette-Guerin vaccine

Tüberküloza karşı bağışıklık oluşturma amacıyla uygulanan etkisi azaltılmış canlı basillerden hazırlanan aşı, Tüberküloz aşısı;

bacillemia

Basillerin kanda bulunması hali, basilemi.

bacillicidal

Basilleri öldürücü basilleri yok edici.

bacillicide

Basilleri öldürücü madde (ilaç vs.).

bacilliculture

Basillerin uygun ortamda üretilmesi, basilden kültür yapılması.

bacilliform

Basil şeklinde.

bacilliparous

Basil doğuran, basil meydana getiren.

bacillogenous

Basiller tarafından meydana getirilen, basillerin sebep olduğu.

bacillophobia

Mikroplardan aşırı korkma.

bacillosis

Basillerin sebep olduğu herhangi bir enfeksiyon.

bacillotherapy

Vücuda bakteri vererek hastalığı tedavi etme, bakteiryoterapi.

bacilluria

İdrarda basil bulunması hali.

bacillus

(pl. bacilli). Çomak şeklinde mikro-organizma (mikrop), basil.

Bacillus bacterium

Çomak şeklinde bakteriler.

bacillus vaccine

Akne besili (coryne bacterium acnes) ile hazırlanmış aşı.

Bacitracin

Bacillus subtilis grubu organizmalardan elde edilen bir antibiyotik.

Bacitracin anthraci

İnsan ve hayvanlarda şarbona sebep olan basil.

back

Sırt, arka.

back ache

Bel ağrısı (romatizması), lumbago.

backalgia

İncinme sonucu sırt ve bel bölgesinde hissedilen ağrı.

backbone

Omurga, belkemiği, amudufikari.

backward heart failure

(insufficiency), kalp yetmezliği;

Bacon's

Bacon spekulumu (bir ucu parçalı, bir ucunda elektrik ampulü taşıyan bir rektum spekulumu).

bacteirodiagnosis

Dokuda vieya vücut sıvılarında bakterinin varlığını tesbit ile hastalığı teşhis etme, baketri tesbitine dayanan teşhis.

bacteremia

Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi ile oluşan ateş, titreme ile mütefarik klinik atblo, septisemi, bakteremi.

bacteria

Aynı zamanda "Şizomiset" olarak da adlandırılan bir grup mikro-organizma.

Bacterial

Hususi bir bakteri antijenin karşı gösterilen spesifik hassasiyet;

Bacterial inflammation

Bakteriler etkisiyle meydana gelen iltihap;

bacterial peritonitis

Bakteri enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen peritonit (Enfeksiyondan sormul etken genellikle stafilokok, streptokok ve Esch.coli'Dir);

Bacterial toxin, toxine

biochem. Bakterilerden meydana gelen toksin;

bactericidal

Bakterileri yokeden maddeye ait.